Ngày 21 Tháng 9, 2013 | 11:11 AM

Triển khai Đề án 1816 tại BVĐK Đức Giang, Hà Nội: Linh hoạt trong cách thực hiện

Triển khai Đề án 1816 tại BVĐK Đức Giang, Hà Nội: Linh hoạt trong cách thực hiện
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Giang là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Hàng năm, số lượt khám bệnh tại các khu vực phòng khám hơn 260.000 lượt. Xác định Đề án 1816 là một chủ trương lớn của ngành y tế thể hiện quyết tâm thực hiện chủ đề “Hướng về y tế cơ sở” nên ngay từ khi bắt đầu triển khai, bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1816 do Giám đốc làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng mục tiêu, kế hoạch, triển khai thực hiện bàn giao các kỹ thuật cho các tuyến y tế còn yếu về chuyên môn. Đồng thời tổ chức giám sát, đánh giá kết quả của quá trình bàn giao, rút kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đề án năm sau triển khai có kết quả tốt hơn năm trước. Trong 2 năm triển khai đề án tại 6 đơn vị y tế, bệnh viện đã bàn giao được 47 kỹ thuật với số cán bộ đi thực hiện 64 lượt. Các kỹ thuật mà bệnh viện bàn giao được duy trì thường xuyên.

Trong năm 2013, bệnh viện được giao triển khai Đề án 1816 tại 2 bệnh viện (Bệnh viện Sóc Sơn và Bệnh viện Gia Lâm). Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo 1816 bệnh viện đã họp triển khai kế hoạch thực hiện với sự nỗ lực của các cán bộ trong ban dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và Phó giám đốc phụ trách Đề án 1816. Bước đầu đã ghi nhận kết quả khả quan.

Kinh nghiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án là cần linh hoạt trong mọi hoạt động, cụ thể, cử cán bộ khảo sát tình hình thực tế tại các đơn vị mà Sở Y tế phân công chuyển giao Đề án 1816 về các lĩnh vực: Trang thiết bị, nguồn lực hiện có, các kỹ thuật cần ứng dụng nhiều vào mô hình bệnh tật tại đơn vị hay sử dụng và định hướng phát triển của tuyến y tế đó trong tương lai. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho mỗi kỹ thuật cần chuyển giao. Hình thức chuyển giao cũng đa dạng như “cầm tay chỉ việc”, đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo tại BVĐK Đức Giang với thời gian linh hoạt.

Việc thực hiện Đề án 1816 phù hợp với nguyện vọng của cán bộ ngành y, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với dịch vụ y tế cao ngay tại cơ sở. Đề án góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch chất lượng và mức hưởng dịch vụ y tế giữa các vùng. Đề án cũng giúp y tế địa phương phát triển và có cán bộ ngay tại chỗ mà không phải lên các bệnh viện tuyến trên, góp phần giúp người bệnh hạn chế được chi phí, ổn định đời sống.      
 
Q. An (Tổng hợp)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC