Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 02:43 PM

Luật Dân số giải quyết các vấn đề mới về phát sinh dân số

Luật Dân số giải quyết các vấn đề mới về phát sinh dân số
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Dân số nước ta bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học chưa từng có trong lịch sử.

Đó là giai đoạn chuyển từ mức sinh cao sang mức sinh thấp; từ mô hình hình sinh sớm sang mô hình sinh muộn; từ mức chết cao sang mức chết thấp, nhất là mức chết trẻ em; từ cơ cấu dân số trẻ sang giai đoạn già hóa dân số và chuyển sang dân số già sinh; từ cơ cấu dân số phụ thuộc sang cơ cấu dân số vàng.
 
Cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, di cư diễn ra ngày càng mạnh mẽ với cường độ lớn và số lượng người di cư ngày càng đông trong điều kiện biến động cao là sự đòi hỏi cần thiết, nhưng khó khăn hơn trong việc cung cấp phù hợp các phương tiện và dịch vụ sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số cho hàng triệu người dư cư thông qua các quy định trong dự án Luật Dân số.
 
Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và mới triển khai thí điểm các mô hình với các biện pháp can thiệp trực tiếp, gián tiếp. Trong giai đoạn 2011-2020 bắt đầu triển khai mở rộng các biện pháp nâng cao chất lượng dân số và do đó, cần bổ sung các quy định cụ thể nhằm điều chỉnh việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số trong phạm vi cả nước.
 
Pháp lệnh Dân số  đã được kiểm nghiệm qua gần 10 năm thực hiện, thời gian đủ để xây dựng luật Dân số thay thế cho PLDS nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của PLDS, giải quyết những vấn đề mới phát sinh về dân số và kế hoạch hóa gia đình.
 
Mặt khác, pháp luật về dân số có liên quan đến con người và do đó, có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và thi hành, nên cần được quy định bằng luật và xử lý bằng luật nhằm hướng tới việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền tạo lối sống và làm việc theo pháp luật của toàn xã hội.
 
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Y tế được phân công chủ trì xây dựng dự án Luật Dân số.
 
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC