Ngày 22 Tháng 12, 2012 | 08:56 PM

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Cơ hội về cơ cấu dân số vàng

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Cơ hội về cơ cấu dân số vàng
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cơ cấu "dân số vàng" hiện đang là một lợi thế của nước ta, cung cấp nguồn lao động dồi dào cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát huy lợi thế cơ cấu "dân số vàng" là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Để kéo dài giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" trong 10 năm tới, cần tiếp tục duy trì mức sinh thấp hợp lý. Sau năm 2020, phấn đấu mục tiêu trung bình một phụ nữ sinh 2 con.
 
Từ nâm 2007, dân số nước ta bước vào giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" với tỷ lệ phụ thuộc đạt dưới 50%, hay nói cách khác, cứ hai người trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động kinh tế thì chỉ "gánh" một người ngoài tuổi lao động phụ thuộc. 

Lợi thế của cơ cấu "dân số vàng" được thể hiện là có nguồn lao động dồi dào (tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đạt mức cực đại và duy nhất trong lịch sử nhân khẩu học). Lợi thế này càng có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay là nhiều nước trên thế giới đang thiếu nguồn nhân lực.
 
Lợi thế thứ hai là lực lượng lao động trẻ, khỏe chiếm tỷ lện cao trong lực lượng lao động. Lao động trong nhóm tuổi 25 - 44 chiếm tới 48,7% năm 2009 và hàng năm số người bước vào tuổi 25 lớn hơn số người bước sang tuổi 45, nên số lượng và tỷ lệ lao động trong nhóm tuổi 25 - 44 tiếp tục tăng trong 10 năm tới lên 52,6% năm 2019. 

Đây là nhóm lao động trẻ, có sức khỏe, có trình độ giáo dục phổ thông, có khả năng tiếp thu nhanh sự tiến bộ của khoa học công nghệ và đã tích lũy được kinh nghiệm trong chuyên môn, trong cuộc sống, nên nhóm này được đánh giá là lực lượng lao động chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm quốc nội.
 
Lợi thế thứ ba là có khả năng tăng tỷ lệ quỹ tích lũy tới mức cực đại, vì thu nhập của một người lao động chỉ phải nuôi 0,5 người phụ thuộc ( mức thấp nhất từ trước đến nay), nên phần chênh lệch được dành để tích lũy và tỷ lệ tích lũy để đầu tư tái sản xuất mở rộng sẽ tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.
 
Hôi nghị quốc tế êề sự chuyển đổi nhân khẩu học đã xác nhận Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã phát huy tốt những lợi thế của cơ cấu "dân số vàng" và sự chuyển đổi nhân khẩu học đã làm nền tảng cho sự phát triển thần kỳ và các nước này trở thành những "con rồng châu Á" về kinh tế khi bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học.
 
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC