Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 02:43 PM

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Các cơ hội cần tranh thủ

Dự kiến trình Quốc hội Luật Dân số vào năm 2014: Các cơ hội cần tranh thủ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cơ hội thứ nhất là phương tiện thông tin truyền thông rất phong phú, đa dạng, cần tranh thủ để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức. Cần gắn kết việc tuyên truyền với giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong các nhà trường.

Huy động các ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng tham gia tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ. Điều này vừa có ý nghĩa xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ nhằm tác động đến mọi đối tượng trong xã hội dù họ tham gia hoạt động ở các ngành, đoàn thể khác nhau và dù họ sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông hàng ngày khác nhau, vừa tạo dư luận xã hội rộng rãi ủng hộ việc thực hiện hành vi DS-KHHGĐ mà tâm lý tập quán chưa đồng thuận còn ăn sâu trong tiềm thức của người dân.
 
Hệ thống viễn thông, Internet phát triển nhanh và được đông đảo thanh niên, vị thành viên sử dụng, cần tranh thủ mở rộng tuyên truyền, tư vấn và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống này để tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm của pháp luật về dân số.
 
Cơ hội thứ hai: Việt Nam đã đúc rút được nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu của các nước trong quá trình thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản. Việc điều chỉnh tốc độ phát triển dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh liên quan rất nhiều đến yếu tố văn hóa, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đồng thời thực hiện những chế tài đối với các vi phạm về lựa chọn giới tính trước sinh. Trong triển khai thực hiện cần tận dụng kinh nghiệm và công nghệ, song cần tránh những sai lầm của các quốc gia đã trải qua.
 
Tranh thủ cơ hội này trong suốt quá trình từ khâu xây dựng, tổ chức thực hiện đến khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án liên quan đến dân số và sức khỏe sinh sản. 

Việc tận dụng bài học kinh nghiệm thành công của các nước trong việc điều chỉnh mức sinh, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, tầm soát dị dạng, bệnh tật bẩm sinh cần phải cân nhắc kỹ cho phù hợp với các yếu tố văn hóa, điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta.
 
Cơ hội thứ ba: Phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ và khả năng tổ chức dịch vụ y tế (về kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em) ngày càng phong phú, đa dạng.
 
Tranh thủ cơ hội này để nghiên cứu, ứng dụng biện pháp tránh mới, để điều trị vô sinh và để phát hiện bệnh mới và điều trị sớm nhằm hạn chế các dị dạng bệnh, tật bẩm sinh khi sinh, khi trưởng thành và giảm tỷ lệ tàn tật của dân số. Tuy nhiên, trang thiết bị và công nghệ hiện đại cũng góp phần vào việc lựa chọn giới tính, nên cần tăng cường giáo dục, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để lựa chọn giới tính.
 
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC