Ngày 21 Tháng 2, 2013 | 11:00 AM

Bộ Y tế quy định giá khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế quy định giá khám bệnh, chữa bệnh
  MỚI NHẤT

Ngày 20/2, Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Bộ quản lý.

  
Theo đó, từ ngày 15/3, các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp các bộ, ngành quản lý sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
 
Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV hay trạm y tế quân dân y, phòng khám quân dân y thì áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương đó.
 
Riêng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành chưa thực hiện việc xếp hạng thì cơ quan quản lý về y tế của bộ, ngành phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương đó trong thời gian chờ xếp hạng theo quy định của Bộ Y tế.
 
Theo Dân Việt

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC