Ngày 23 Tháng 12, 2012 | 12:14 PM

Bệnh viện Bạch Mai nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh

Bệnh viện Bạch Mai nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh
  MỚI NHẤT

Trong 3 tháng cuối năm 2012, Bệnh viện tập trung chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Bạch Mai.

ThS.BS. Vũ Trí Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, Thư ký Đề án Bệnh viện Vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2012, Bệnh viện tập trung chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Bạch Mai; phát triển đội ngũ giảng viên/cán bộ nguồn về chuyên môn quản lý và sư phạm y học, kỹ năng mềm; phát triển các loại hình đào tạo mới (đào tạo từ xa, đào tạo tiền lâm sàng, đào tạo kỹ năng mềm); biên soạn mới 8 bộ chương trình đào tạo liên tục và in ấn 10 bộ tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt; xây dựng, củng cố và hoàn thiện phòng/tổ Đào tạo, chỉ đạo tuyến, truyền thông tại 8 bệnh viện vệ tinh; lồng ghép hiệu quả các hoạt động thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh với các hoạt động thuộc Đề án 1816, các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển hội chẩn trực tuyến thường quy hàng tuần và triển khai hội chẩn trực tuyến đột xuất các ca bệnh nặng/đặc biệt giữa Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện vệ tinh…

Định hướng cho Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2017, Bệnh viện dự kiến phát triển một số lĩnh vực như: Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về chuyên môn, quản lý; phát triển và nhân rộng mô hình Đề án Bệnh viện Vệ tinh ra các tỉnh khác (dự kiến 6 tỉnh); Xây dựng và triển khai mô hình Bệnh viện Vệ tinh một số chuyên khoa ưu tiên có tỷ lệ bệnh nhân cao như tim mạch, hô hấp; y học hạt nhân và ung bướu…
 
Hoài Phương
 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC