Ngày 24 Tháng 8, 2009 | 02:41 PM

Lào Cai:

Ban hành chính sách hỗ trợ công tác DS-KHHGĐ

Ban hành chính sách hỗ trợ công tác DS-KHHGĐ

Giadinh.net - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định số 17/ 2009/QĐ-UBND về Chính sách hỗ trợ công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2009 – 2015.

Mục tiêu hỗ trợ nhằm đạt mức giảm sinh ít nhất 0,6%o/năm; giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ít nhất 2%/năm; tỉ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại từ 70% trở lên.

Quyết định nêu rõ: Trước mắt ổn định hoạt động của số cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ hiện có; từng bước tuyển dụng người có đủ tiêu chuẩn theo quy định làm công tác DS-KHHGĐ để thay thế; phấn đấu đến năm 2012 đảm bảo mỗi trạm y tế có 1 biên chế viên chức làm công tác DS-KHHGĐ. Theo đó, mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ của các xã, phường (khi chưa tuyển dụng vào biên chế chính thức) là 325.000đ/người/tháng. Đối với cộng tác viên DS-KHHGĐ và được hưởng 100% phụ cấp của chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Những thôn, bản chưa có nhân viên y tế: Thực hiện hợp đồng mới cộng tác viên DS-KHHGĐ theo tiêu chuẩn quy định hiện hành và được hưởng mức phụ cấp là 165.000đ/người/tháng.
 

Một buổi họp giao ban công tác dân số tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Ảnh: Thanh Bình).

Ngoài kinh phí ngân sách Trung ương bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, ngân sách địa phương bổ sung hỗ trợ thực hiện cho các dịch vụ KHHGĐ, gồm: Hỗ trợ mổ triệt sản. 261.500đồng/ca; Hỗ trợ kinh phí nạo, hút thai do vỡ kế hoạch cho đối tượng là những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có 2 con trở lên (ngoài số đối tượng đã được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia) là 100.000 đồng/ca; Hỗ trợ kinh phí khám và điều trị phụ khoa thông thường trong chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ (ngoài số đối tượng đã được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia) để đảm bảo thực hiện đủ 100% kế hoạch giao: 12.000 đồng/ca. Các xã, phường trong năm thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, không có người sinh con thứ 3 trở lên được hỗ trợ 3.000.000 đồng/xã/năm, tối đa không quá 2 xã/huyện, thành phố/năm (trong đó hỗ trợ từ chương trình mục tiêu: 1 xã/huyện, thành phố/năm; hỗ trợ từ kinh phí địa phương: 1 xã/huyện, thành phố/năm).

Nguyễn Hiền
(Chi cục DS-KHHGĐ Lào Cai)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC