Thứ Sáu, 28/12/2007 14:54 (GMT+7)

7 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Dân số - KHHGĐ đến năm 2010

Giadinh.net - Tại Lễ mít tinh Kỷ niệm 46 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2007), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc triệu đã có bài phát biểu về 7 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Dân số - KHHGĐ đến năm 2010 như sau:
 

7 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Dân số - KHHGĐ đến năm 2010

(Trích bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12/2007)

Năm 2007, công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình được triển khai trong bối cảnh có sự thay đổi, điều chỉnh về tổ chức bộ máy theo chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước. Nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, và đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở, tinh thần kiên định, không nao núng trước những thay đổi về tổ chức, nên công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình đã đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Trong thời gian tới, mục tiêu ổn định mức sinh thay thế, giữ cho quy mô dân số không vượt quá 89 triệu người vào năm 2010 được ưu tiên đặc biệt. Mọi nỗ lực cần phải được tập trung để thực hiện cho được chỉ tiêu giảm tỉ lệ sinh 0,3 phần ngàn mà Quốc hội đề ra cho kế hoạch năm 2008; phấn đấu giữ tỉ lệ phát triển dân số ở mức 1,14% và dân số dưới 89 triệu người vào năm 2010. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, hạn chế sự mất cân bằng giới tính khi sinh, cải tiến quản lý dân số.

Trên cơ sở định hướng đó, từ nay đến năm 2010, toàn ngành phải triển khai đồng bộ và thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, nhanh chóng củng cố, ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình trong hệ thống tổ chức bộ máy của ngành Y tế; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đặc biệt là duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dân số ở thôn, xóm, bản làng để đưa thông tin và dịch vụ đến tận người dân.

Hai là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động nhằm tăng cường hơn nữa sự cam kết ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đại biểu dân cử, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng đối với công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình; tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn quá trình chuyển đổi hành vi trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ đối với việc chấp nhận và tự nguyện thực hiện kế hoạch hoá gia đình/ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tập trung cho vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng khó khăn, nơi mức sinh còn cao. Ngay từ đầu năm 2008, triển khai mạnh và đồng loạt các chiến dịch lồng ghép truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở khu vực khó khăn,  khu vực đông dân có mức sinh cao, tạo khí thế và đạt nhanh các chỉ tiêu kế hoạch từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Chiến dịch chăm sóc SKSS đã góp phần nâng cao nhận thức cho bà con vùng xa. Ảnh: Dương Ngọc.
Tăng cường lồng ghép các hoạt động truyền thông về dân số - kế hoạch hoá gia đình/chăm sóc sức khoẻ sinh sản với các hoạt động truyền thông trong chương trình y tế dự phòng, vệ sinh và an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS của ngành nhằm tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực cũng như kết quả thực hiện chương trình.

Ba là, mở rộng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/chăm sóc sức khoẻ sinh sản nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện các phương tiện và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/chăm sóc sức khoẻ sinh sản có chất lượng, đa dạng cho các nhóm đối tượng.

Bốn là, tổ chức thực hiện tốt các chính sách hiện hành, khuyến khích tập thể và cá nhân thực hiện tốt mục tiêu dân số - kế hoạch hoá gia đình, cán bộ đạt kết quả cao trong tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách có tác dụng thúc đẩy chấp nhận và thực hiện kế hoạch hoá gia đình/chăm sóc sức khoẻ sinh sản trong nhân dân.

Năm là,  mở rộng thử nghiệm một số mô hình nâng cao chất lượng dân số, rút kinh nghiệm để xác định mô hình tối ưu để triển khai trong giai đoạn tới, chú trọng kiểm soát chặt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để đề xuất và thực hiện các biện pháp can thiệp phù hợp, đảm bảo duy trì cơ cấu giới tính khi sinh ở mức cho phép.

Sáu là,  đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình/chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tăng cường các hoạt động tiếp thị xã hội, các phương tiện và dịch vụ, kế hoạch hoá gia đình/chăm sóc sức khoẻ sinh sản, xúc tiến mạnh hợp tác quốc tế nhằm tăng thêm nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác này.

Bảy là,  hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đảm bảo các cơ sở thông tin và khoa học cần thiết cho công tác chỉ đạo, điều hành, chương trình và hoạch định chính sách.

Với quyết tâm cao của toàn ngành, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, chúng ta có thể tin tưởng rằng công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình nhất định sẽ được thực hiện tốt, đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2008 và các năm tiếp theo.

Công tác Dân số là công tác có tính xã hội, liên ngành, cần sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo lực lượng toàn xã hội, chúng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước, các cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong thời gian tới, tiếp tục huy động các bộ, ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng Bộ Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Những kết quả đạt được trong công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình nói riêng và trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung, có sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ các nước về tài chính và kỹ thuật. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đối với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ các nước đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý cơ quan, tổ chức trong thời gian tới...

(Tít bài do Toà soạn đặt.)

Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội : “Chương trình dân số cần có các giải pháp đồng bộ...”

Bà Ngô Thị Thanh Hằng. Ảnh: Chí Cường.
Hà Nội là Thủ đô của cả nước, công tác Dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ luôn được quan tâm và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, với sự nỗ lực cố gắng bền bỉ của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, TP Hà Nội đã lập lại được đà tiến bộ của chương trình DS: Đến hết năm 2007, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên chỉ còn 4,57%, giảm 0,3% so với năm 2006, tỉ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 108,8% so với kế hoạch năm, Hà Nội đang ở ngưỡng mức sinh thay thế.

Tuy nhiên, công tác DS Hà Nội đang đứng trước nhiều khó khăn: Quy mô dân số ngày càng lớn, tăng dân số cơ học cao, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, tỉ lệ viêm nhiễm đường sinh sản còn cao, mức giảm sinh chưa bền vững. Bên cạnh đó, mức sinh không đồng đều và vẫn còn khá cao ở những khu vực kinh tế, xã hội nhiều khó khăn... Nhằm từng bước khắc phục những khó khăn trên, Hà Nội đã và sẽ tập trung để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác DS. Các vấn đề chủ yếu cần quan tâm giải quyết là: Củng cố nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác DS các cấp, đặc biệt ở cơ sở; tăng cường chất lượng chăm sóc SKSS vị thành niên; chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe trẻ em, đảm bảo trẻ sinh ra khỏe mạnh, tăng cường quản lý thông qua việc hình thành cơ sở dữ liệu về DS; xây dựng và ban hành chính sách, quy chế, quy ước về DS theo tinh thần Nghị định 104 của Chính phủ, triển khai có hiệu quả kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác DS giai đoạn 2006-2010 của UBND TP Hà Nội.

M.Hương (ghi)

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 79/GP-TTĐT ngày 20/4/2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TTVTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính