Ngày 30 Tháng 10, 2013 | 10:16 AM

50 năm công tác DS-KHHGĐ: Vì một Việt Nam phát triển bền vững

50 năm công tác DS-KHHGĐ: Vì một Việt Nam phát triển bền vững
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Công tác Dân số-KHHGĐ là một bộ phận rất quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề KT-XH hàng đầu của nước ta. Những thành tựu của công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

 
GĐ&XH 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC