Ngày 7 Tháng 3, 2009 | 02:01 PM

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Mù Căng Chải

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Mù Căng Chải

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC