Thông tin mới nhất về: điều trị Methadone

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Điều trị Methadone: Cơ hội “vàng” làm lại cuộc đời cho người nghiện

Điều trị Methadone: Cơ hội “vàng” làm lại cuộc đời cho người nghiện

28/12/2015 13:00

GiadinhNet - Để Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên các địa bàn có hiệu quả, rất cần có sự quan tâm vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích thiết thực khi được điều trị Methadone, tạo sự đồng thuận, tham gia ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Tags: Methadone, y tế, điều trị Methadone