Ngày 26 Tháng 10, 2016 | 04:00 PM

Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ đến 379 xã, phường, thị trấn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ.

Đây là đề án nhằm thể chể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ , đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho người dân. góp phần giảm mức sinh, nâng cao chất lượng dân số.


Toàn cảnh hội nghị triển khai đề án

Toàn cảnh hội nghị triển khai đề án

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về xã hội hóa PTTT trong tình hình mới. Đồng thời, huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình DS-KHHGĐ phù hợp với xu hướng phát triển.

Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020: có ít nhất 85% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện xã hội hóa PTTT. 100% các huyện và xã có cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS. 100% viên chức dân số xã, cộng tác viên, cán bộ y tế xã được cung cấp thong tin, kiến thức về xã hội hóa PTTT.


Người dân sẽ được tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện xã hội hóa PTTT

Người dân sẽ được tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện xã hội hóa PTTT

Theo đó, đề án sẽ được triển khai tại 379 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động như: củng cố và phát triển mạng lưới cung ứng cũng như tăng cường quản lý chất lượng PTTT và hàng hóa KHHGĐ/ SKSS; tuyên truyền vận động tạo môi trường xã hội đồng thuận thúc đẩy xã hội hóa và phát triển thị trường hàng hóa cũng như cung cấp dịch vụ PTTT, KHHGĐ/SKSS; tổ chức cung ứng phương tiện tránh thai và dịch vụ đến tận người dân…

Hồ Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC