Ngày 3 Tháng 3, 2013 | 08:32 PM

Kon Tum:

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình VN

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình VN
  MỚI NHẤT

GidinhNet- Ngày 2/3, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định trên nêu rõ mục tiêu chung là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.
 
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình VN 1
 
Các giải pháp thực hiện gồm lãnh đạo, tổ chức, quản lý; truyền thông vận động; giáo dục, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình; tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; thực hiện các chính sách, chương trình về an sinh xã hội; xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ gia đình; đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình; xây dụng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.
Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2012 đến năm 2015) và giai đoạn 2, từ năm 2016 đến năm 2020.

                                                                                                NGUYỄN ĐỨC

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC