Ngày 3 Tháng 9, 2013 | 08:22 AM

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng
  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Tổng cục DS–KHHGĐ vừa công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng. Tham dự buổi công bố ngày 30/8/2013, có lãnh đạo Tổng cục DS –KHHGĐ, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Y tế và Tổng cục DS –KHHGĐ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS–KHHGĐ được giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc Trung tâm. Các ông bà Nguyễn Cao Trường – Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Đỗ Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm.
 
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 1
TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng trao quyết định bổ nhiệm kiêm Giám đốc Trung tâm cho Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng được thành lập theo QĐ số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS – KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi công bố, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS –KHHGĐ giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo Trung tâm mới được bổ nhiệm và điều động. Tổng cục trưởng chỉ đạo Trung tâm cần trọng tâm thực hiện trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở, nhằm nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt trong bối cảnh công tác dân số có nhiều khó khăn, thách thức mới nảy sinh. Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh yếu tố đoàn kết, sáng tạo đối với tập thể Trung tâm, đó cũng là sức mạnh để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân kiêm Giám đốc Trung tâm hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng có chức năng giúp Tổng cục trưởng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức và những người làm công tác DS–KHHGĐ trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
 
Một số hình ảnh tại buổi công bố:
 
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 2
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 3
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 4
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 5
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 6
Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 7
Hà Anh

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC