Ngày 14 Tháng 11, 2013 | 06:58 PM

Thái Nguyên: Tập huấn về dân số cho tất cả trạm trưởng trạm y tế

Thái Nguyên: Tập huấn về dân số cho tất cả trạm trưởng trạm y tế
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Từ 12- 14/11, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý chương trình Dân số - KHHGĐ cho 181/181 Trạm trưởng Trạm y tế của 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ Trạm trưởng trạm y tế nắm bắt được công tác DS – KHHGĐ để điều hành và quản lý cán bộ dân số xã phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.
 
Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh đã đưa các nội dung trọng tâm như: Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 -2015, trong đó có mục tiêu tổng quát của Chiến lược, Các giải pháp trong lãnh đạo, tổ chức và quản lý, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi, dịch vụ Dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách DS - SKSS, xã hội hoá phối hợp liên ngành…; Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương.

Thông qua tập huấn đội ngũ Trạm trưởng Trạm y tế xã phường thị trấn sẽ nắm bắt sâu hơn về chức năng cũng như nhiệm vụ trong công tác DS - KHHGĐ nhằm chỉ đạo cán bộ Dân số cơ sở thực hiện hiệu quả và đúng chức năng nhiệm vụ của mình.
 
Vân Khánh
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên)

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC