Ngày 27 Tháng 1, 2018 | 09:17 AM

Thái Bình: Phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025

GiadinhNet - Với tỷ lệ người cao tuổi chiếm trên 18% dân số toàn tỉnh, tuổi thọ trung bình đạt 75,2 tuổi, Thái Bình đang trong giai đoạn già hóa dân số và tốc độ già hóa ngày càng nhanh. Trước thực trạng đó, vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025.

Nâng cao chất lượng dân số

Câu lạc bộ Người cao tuổi giúp người cao tuổi xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ - Thái Bình). Ảnh: Thu Hà
Câu lạc bộ Người cao tuổi giúp người cao tuổi xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ - Thái Bình). Ảnh: Thu Hà

Mục tiêu cụ thể của Đề án là: Nâng cao nhận thức tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao sức khỏe người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kĩ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp; đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng.

Với nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác, Đề án được triển khai tại 286/286 xã, phường, thị trấn theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2017-2020) triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi; tổ chức khám sức khỏe định kì, tăng cường nguồn lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi của các cơ sở y tế; xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng các tài liệu, chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Giai đoạn 2 (từ năm 2021-2025) tổng kết giai đoạn 1, lựa chọn các hoạt động của Đề án đã triển khai có hiệu quả, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi, ưu tiên các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; hướng dẫn các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tăng cường truyền thông giáo dục

Để thực hiện Đề án, các nhiệm vụ, giải pháp và hoạt động chủ yếu chú trọng vào tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao năng lực thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi. Xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình. Xây dựng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi khác. Xây dựng các chỉ tiêu thống kê và chỉ tiêu báo cáo, quản lý, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thực hiện khảo sát đánh giá đầu kì, giữa kì và cuối kì để kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu của Đề án, các hoạt động quản lý Đề án.

Ông Đặng Văn Hơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình cho biết: Việc triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phần lớn người cao tuổi trong tỉnh, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về Người cao tuổi, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thu Hà

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC