Ngày 16 Tháng 6, 2016 | 09:00 AM

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (giai đoạn 2011 - 2020), Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Vị trí, vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội từng bước được khẳng định.

Quảng Ngãi đang thực hiện hai mô hình: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” (do Sở LĐ,TB&XH thực hiện) và “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” (do Sở VH,TT&DL phối hợp với Sở LĐ,TB&XH triển khai thực hiện). Ngành Dân số tỉnh cũng đang triển khai xây dựng điểm 15 CLB “Các bạn gái tiêu biểu”, nhằm hỗ trợ các em gái và gia đình các em, hạn chế bất bình đẳng giới trong xã hội.

Trí Phong

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC