Ngày 5 Tháng 4, 2015 | 04:21 PM

Phú Thọ xác định giảm sinh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Phú Thọ xác định giảm sinh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mục tiêu năm 2015, Phú Thọ tập trung mọi nỗ lực tiếp tục giảm tỷ lệ sinh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt chú trọng ở những vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Phú Thọ cũng phấn đấu giảm tỷ suất sinh xuống 0,2%o, duy trì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức 7,8%...

UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2015. Tới dự có ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cấp tỉnh và Trưởng, phó ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các huyện, thành, thị.

Năm 2014, mặc dù gặp những khó khăn, song công tác DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, triển khai và đạt nhiều kết quả. Tỷ số giới tính khi sinh là 112 trẻ nam/100 trẻ nữ, giảm 1,6 điểm phần trăm so với năm 2013; 7 xã, phường, thị trấn và 1.565/3.242 khu dân cư không có người sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 của Phú Thọ lại tăng 0,39% so với năm 2013.

Mục tiêu năm 2015, Phú Thọ tập trung mọi nỗ lực tiếp tục giảm tỷ lệ sinh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt chú trọng ở những vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Phú Thọ cũng phấn đấu giảm tỷ suất sinh xuống 0,2%o, duy trì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức 7,8%; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình, Đề án nâng cao chất lượng dân số, trong đó tập trung vào can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh để từng bước giải quyết thách thức về cơ cấu và từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San, yêu cầu thời gian tới các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với công tác Dân số-KHHGĐ; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số-KHHGĐ các cấp.

Các địa phương tiếp tục đưa các chỉ tiêu dân số vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đưa việc thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ vào đánh giá, xếp loại thi đua của các cơ quan, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể hàng năm.

Tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức của mọi người dân và toàn xã hội về trách nhiệm xã hội đối với công tác DS-KHHGĐ, trong đó chú trọng hình thức vận động trực tiếp; tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng, các chức sắc tôn giáo nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Hồng Quân

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC