Ngày 13 Tháng 7, 2016 | 07:48 AM

Phú Thọ: Cả hệ thống chính trị vào cuộc với công tác dân số

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày 11/7 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 5/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ giai đoạn 2009 - 2015. Đoàn đại biểu của Tổng cục DS-KHHGĐ do ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục dẫn đầu tham dự Hội nghị này.

Ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU. Ảnh: H.Q
Ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU. Ảnh: H.Q

Chuyển hướng Dân số và Phát triển

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và do ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chủ trì và chỉ đạo. Báo cáo của Tỉnh ủy đã kiểm điểm công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập Nghị quyết, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Ông Hồ Đức Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đã đạt được một số chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, như quy mô dân số toàn tỉnh dưới 1,4 triệu người, cơ cấu dân số chuyển biến tích cực, chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh được cải thiện, chất lượng dân số từng bước được nâng lên, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,72%; tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh bước đầu được khống chế, tổ chức bộ máy làm công tác dân số tạm thời được ổn định… Những kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, báo cáo của Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu như mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 và tình trạng đảng viên vi phạm chính sách dân số; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa thực sự quyết liệt với công tác dân số...

Nói đến dân số là nói đến con người

Hội nghị đã nghe ông Hoàng Việt Anh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TU ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và phát triển”. Kết luận đã nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác dân số của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, trong đó có việc chuyển hướng dân số và phát triển. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu lên những vấn đề mới, những khó khăn, thách thức đối với công tác dân số trong thời gian tới và nhấn mạnh việc quán triệt Nghị quyết 47-NQ/TW, Kết luận 119-KL/TW và Kết luận 15-KL/TU, trong đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tăng cường phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cho công tác dân số.

Dưới sự chủ trì của ông Hà Kế San, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, đồng thời đề xuất các ý kiến, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách DS-KHHGĐ trong giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Từ nhận thức đến chuyển đổi hành vi (về dân số) thì một mình ngành Dân số không thể làm được mà cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong công tác dân số giai đoạn 2009-2015 và đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, của đội ngũ làm công tác dân số trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tân đã chia sẻ những khó khăn, thách thức và định hướng đối với công tác dân số trong thời gian tới trên bình diện quốc gia.

Thay mặt Tỉnh ủy, ông Hoàng Dân Mạc đã biểu dương kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU trong thời gian qua, nghiêm túc chỉ ra những điểm chưa đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 119-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận 15-KL/TU, trong đó chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề về dân số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU đã được trao tặng Bằng khen.

Hồng Quân

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC