Ngày 8 Tháng 6, 2015 | 11:33 AM

Nỗ lực giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" (số 498-QĐ/TTg ngày 14/4/2015). Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

 

Cán bộ dân số huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) tuyên truyền tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho người dân vùng sâu. 
ảnh: Dương Ngọc
Cán bộ dân số huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) tuyên truyền tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho người dân vùng sâu. ảnh: Dương Ngọc

 

Đề án được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số, chú trọng khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Cụ thể: Phấn đấu trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số vào năm 2025; Giảm bình quân 2% - 3%/năm số cặp tảo hôn và 3% - 5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn, dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao. Đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đưa ra giải pháp thực hiện là biên soạn, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông; Tài liệu tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong vùng dân tộc thiểu số; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp, nghiên cứu, ứng dụng, triển khai nhân rộng các mô hình, bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước phù hợp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng để thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số...    

P.Vĩnh/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC