Ngày 3 Tháng 2, 2018 | 07:00 AM

Ninh Bình: Kế thừa và phát huy thế mạnh trong công tác dân số

GiadinhNet - Ngày 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, trong đó có Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.


Chất lượng dân số Ninh Bình ngày càng được nâng cao. ảnh: T.G

Chất lượng dân số Ninh Bình ngày càng được nâng cao. ảnh: T.G

Nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển trọng tâm công tác dân số

Ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

Mục tiêu là hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng, tạo điều kiện cho người nghèo được hưởng dịch vụ kỹ thuật y tế. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt trên 80%.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Quang Thìn, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành đoàn thể trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế. Nâng cao sức khỏe nhân dân, năng lực phòng chống dịch bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện. Đẩy mạnh công tác dược và thiết bị y tế; phát triển nhân lực và khoa học công nghệ y tế. Tăng cường hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn cũng trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới". Mục tiêu cụ thể đề ra cho công tác DS-KHHGĐ tỉnh Ninh Bình là duy trì vững chắc mức sinh thay thế; quy mô dân số 1,1 triệu người. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 43%; 100% dân số được đăng ký quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc. Theo đó, đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số và bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị: Cùng với việc triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 đã được Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo.

Những thành quả góp phần quan trọng vào sự phát triển


Tư vấn dân số ở huyện Nho Quan. ảnh: T.G

Tư vấn dân số ở huyện Nho Quan. ảnh: T.G

Ngành DS-KHHGĐ tỉnh Ninh Bình được thành lập sau khi tái lập tỉnh, đến nay đã được hơn 25 năm. Nhìn lại 25 năm liên tục kiên trì, bền bỉ, phấn đấu xây dựng và trưởng thành, công tác DS-KHHGĐ của Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngành Dân số Ninh Bình đã triển khai thực hiện tốt chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi đồng bộ ở tất cả các kênh, đã chú trọng và mở rộng kênh truyền thông trực tiếp như tư vấn nhóm nhỏ, đối thoại trực tiếp… bên cạnh đó truyền thông đại chúng được đẩy mạnh. Chính việc thực hiện tốt chương trình truyền thông giáo dục nên nhận thức của người dân về dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ được nâng lên rõ rệt. Mô hình gia đình có 2 con được đông đảo nhân dân chấp nhận. Bên cạnh chiến dịch truyền thông, ngành Dân số tỉnh đã mở rộng được hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ, đa dạng hoá các phương tiện tránh thai. Hệ thống cung cấp dịch vụ được triển khai thường xuyên tới cấp xã, phường, thị trấn. Đồng thời, trong quá trình cung cấp dịch vụ đã đảm bảo an toàn, thuận tiện cho đối tượng sử dụng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, do đó số người sử dụng các biện pháp tránh thai ngày một tăng.

Phong trào chăm sóc SKSS/KHHGĐ phát triển rộng khắp, nhiều mô hình, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; các nhóm giúp nhau chăm sóc SKSS/KHHGĐ và tăng thu nhập… phát huy hiệu quả và đang được nhiều người hưởng ứng tích cực. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện thông qua việc triển khai thực hiện các đề án nâng cao chất lượng giống nòi… Gần 100% phụ nữ có thai được khám theo định kỳ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm rõ rệt; trẻ em bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ được phát hiện sớm, xử lý kịp thời và chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Những kết quả trên là thành quả của toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp có hiệu quả của đội ngũ cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên, chuyên trách dân số ở cơ sở. Những kết quả của công tác DS - KHHGĐ đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao mức sống của nhân dân.

Mặc dù đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng công tác DS-KHHGĐ của Ninh Bình vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. Vì vậy, để công tác DS-KHHGĐ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa, đòi hỏi trong thời gian tới ngành Dân số tỉnh phải tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình dân số, triển khai và thực hiện có hiệu quả Chiến lược Dân số giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương chuyển trọng tâm công tác dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển.

Với những kết quả trên, ngành Dân số tỉnh Ninh Bình đã được Chính phủ tặng thưởng 2 Huân chương Lao động, Cờ thi đua, các cấp chính quyền tặng thưởng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ. Ngày 30/8/2006, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban DS,GĐ&TE tỉnh Ninh Bình.

Trên đà thành công và kế thừa các bài học kinh nghiệm sau 25 năm tái lập tỉnh, ngành DS-KHHGĐ Ninh Bình phấn đấu triển khai thành công Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tập trung nâng cao chất lượng dân số, phát huy lợi thế cơ cấu “dân số vàng”, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Minh Trang

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC