Ngày 29 Tháng 5, 2018 | 03:36 PM

Nghệ An: Cần lồng ghép chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sáng 29/5, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá việc lồng ghép chính sách DS - KHHGĐ vào hương ước, quy ước trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

Đến dự hội thảo có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Sở Văn hóa, Sở Tư pháp, Chi cục Dân số - KHHGĐ cùng nhiều lãnh đạo trung tâm dân số trên địa bàn.


Ông Dương Đình Chỉnh - quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu, chỉ đạo hội thảo.

Ông Dương Đình Chỉnh - quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu, chỉ đạo hội thảo.

Ông Dương Đình Chỉnh – quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: "Trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dân số, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số phát triển thì chính sách dân số phải đảm bảo cân bằng, hài hòa quyền và nghĩa vụ của người dân. Việc vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phải đi cùng với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật. Vì vậy, lồng ghép nội dung dân số và phát triển vào các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa, hương ước, quy ước của cộng đồng là rất cần thiết. Nhằm huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia tích cự vào chính sách DS-KHHGĐ".

Từ nhiều năm nay, Nghệ An đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về chính sách Dân số - KHHGĐ. Việc này, đóng góp thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, lĩnh vực Dân số - KHHGĐ đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bài trừ các thủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở.


Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Ngoài những kết quả đạt được thì việc lồng ghép chính sách dân số vào hương ước quy ước chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Ngoài ra, hương ước ở một số địa phương còn sơ sài, thiếu tính khả thi, có những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật, không phù hợp với công tác Dân số - KHHGĐ.

Hội thảo đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề xuất những giải pháp thiết thực để thời gian tới việc lồng ghép chính sách Dân số - KHHGĐ vào hương ướng, quy ước được hiệu quả, thiết thực và đúng với quy định về pháp luật, đúng với trọng tâm công tác dân số hiện nay, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trong đó, quy định mọi người phải chấp hành quy định của pháp luật về Dân số - KHHGĐ, bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, không sinh con thứ 3 trở lên. Nghiêm cấm hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện KHHGĐ....

V. Đồng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC