Ngày 1 Tháng 11, 2013 | 12:13 PM

Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam
  MỚI NHẤT

7h20 sáng nay 1/11, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và chúc mừng em bé Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2h45 sáng tại BV Phụ sản TƯ tại Hà Nội, được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

 
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 1 
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 2
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 3
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 4
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 5
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 6
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 7
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 8
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 9
  
Ngắm bé Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 10 
 
Theo Tuổi trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC