Ngày 28 Tháng 6, 2013 | 01:37 PM

Hội thảo Chương trình điều phối BCS

Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS

Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS
  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Ngày 28/6/2013, Hội thảo tình hình điều phối BCS tại Việt Nam do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Đây là hoạt động thường niên cuả Tổng cục DS-KHHGĐ thực hiện theo chỉ đạo Quyết định số 2177/QĐ-BYT ký ngày 27/6/2011 của Bộ Y Tế. Theo đó, Tổng Cục DSKHHGĐ là cơ quan đầu mối cho Chương trình Tổng thể BCS; thành lập Ban điều phối và Nhóm kỹ thuật với mục đích phối hợp với các đối tác chính, bao gồm các Bộ, Ngành liên quan, các cơ quan chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, các nhà tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức xã hội khác….
 
Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 1
Quang cảnh  hội thảo ngày 28/6
 
Ông Dương Quốc Trọng- Tổng Cục trưởng Tổng cục DSKHHGĐ chủ trì cuộc Hội thảo với sự có mặt của đại diện Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ KHCN, Bộ Tài chính, VP UNFPA tại Việt Nam … và một số nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, Chi Cục DSKHHGĐ một số địa phương.

Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 2
Ông Dương Quốc Trọng -Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu
 
Tại cuộc Hội thảo, các đại biểu nêu, đánh giá tình hình sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, quản lý chất lượng BCS nam và nữ cần được quan tâm và nâng cao hơn nữa khi thị trường xuất hiện nhiều loại bao cao su kém chất lượng. Việc sử dụng BCS còn hạn chế như tại các KCN, nữ sử dụng BCS . Từ đó, hội thảo xác định nhu cầu, định hướng của quốc gia và chất lượng BCS đến năm 2014 …
 
Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 3
Ông Dương Văn Đạt – Đại diện VP UNFPA tại Việt Nam
 
Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 4
Ông Nguyễn Kim Xuân Nam- Phó vụ trưởng Vụ quy mô dân số
 
Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 5
Ông Mai Trung Sơn-PGĐ TT tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Thư ký Ban điều phối
 
Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 6
Bà Lê Ánh Tuyết – Giám đốc TT, tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục
 
Nâng cao quản lý và kiểm soát chất lượng BCS 7
Ông Nguyễn Đắc Thịnh- Chi cục phó, Chi cục DS-KHHGĐ
 
Tại cuộc hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y Tế Dương Quốc Trọng chỉ đạo với tinh thần: Trong xu thế xây dựng nền kinh tế thị trường, cùng với hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề BCS không chỉ còn là câu chuyện của nó, đó còn cần đến mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ liên ngành. Ví dụ sản xuất, nhập khẩu liên quan đến Bộ Công Thương, Bộ Công an; chất lượng liên quan đến Bộ KHCN, Bộ Y tế; hay ngân sách là Bộ Tài Chính..v.v…Do vậy, các đề xuất trong báo cáo, trong Hội thảo sẽ được đưa vào chính sách để nâng cao năng lực quốc gia về quản lý, kiểm soát chất lượng BCS và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng BCS trên thị trường , cũng như sự cam kết của các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc xây dựng và phát triển thị trường BCS ở Việt Nam
 
M.Lý

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC