Ngày 18 Tháng 12, 2012 | 02:52 PM

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (2)

Luật phát triển dân số và gia đình hạnh phúc Indonesia (2)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mục tiêu của phát triển dân số là đảm bảo hài hòa, cân đối giữa số lượng, chất lượng, phân bố của dân số và môi trường.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ MỤC TIÊU

Điều 2. Công tác quản lý phát triển dân số và gia đình hạnh phúc xây dựng trên cơ sở nguyên tắc toàn thể người dân mưu cầu cuộc sống hài hòa, mưu mưu cầu lợi ích và không ngừng phát triển.

Điều 3.

1. Định hướng phát triển dân số là khống chế quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số, hướng dẫn dân số di cư để dân số trở thành nguồn tài nguyên nhân lực tiềm tàng, tăng cường phát triển và khả năng thích ứng của quốc gia, đem lại lợi ích tối đa cho người dân và nâng cao sự tôn nghiêm của con người trên mọi mặt.

2. Định hướng phát triển gia đình hạnh phúc là thông qua công tác sinh đẻ có kế hoạch nâng cao chất lượng gia đình, từ đó xây dựng gia đình quy mô nhỏ hạnh phúc, thịnh vượng.

Điều 4.

1. Mục tiêu của phát triển dân số là đảm bảo hài hoà, cân đối giữa số lượng, chất lượng, phân bố của dân số và môi trường.

2. Mục tiêu của phát triển gia đình hạnh phúc là nâng cao chất lượng gia đình, tạo cảm giác an toàn, hoà hợp và hạnh phúc cho mọi thành viên hướng tới tương lai tốt đẹp, giàu có cả về vật chất và tinh thần, hạnh phúc.
 
(Lệnh Tổng thống công bố ngày 16/4/1992)
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin- Tư liệu- Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC