Ngày 27 Tháng 5, 2015 | 09:00 AM

Lâm Đồng: Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Chính sách dân số

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Qua 10 năm, Lâm Đồng đã ổn định và từng bước nâng cao chất lượng dân số, giảm tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên từ 19,5% xuống 14,5%; Tăng số người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại 68%, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,38%.

Lâm Đồng cũng đã xây dựng hiệu quả mô hình “Thôn, buôn không có người sinh con thứ ba trở lên”; “Đưa Chính sách DS/KHHGĐ/SKSS vào quy ước cộng đồng” góp phần đạt mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Lâm Đồng xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực dân số là: Chủ động duy trì mức sinh hợp lý, khống chế tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số..

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC