Ngày 10 Tháng 3, 2020 | 07:36 AM

Lâm Đồng: Đẩy mạnh công tác truyền thông về thực hiện Nghị quyết số 21

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới” ban hành, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh chủ động tham mưu Sở Y tế trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Chiến lược Dân số và sức khỏe tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020 và một số đề án đã và đang triển khai.

Lâm Đồng: Đẩy mạnh công tác truyền thông về thực hiện Nghị quyết số 21 - Ảnh 1.

Cán bộ dân số vận động những người sinh con một bề. Ảnh: Công Nam

Kết quả bước đầu

Để Nghị quyết 21-NQ/TW đi vào cuộc sống của người dân, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo 12/12 huyện, thành phố ban hành Nghị quyết thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy: Thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, đồng thời phải căn cứ trên tình hình thực tế của địa phương để đưa ra nhiệm vụ và giải pháp có hiệu quả, tránh hình thức xa vời với thực tế.

Theo đó, muốn triển khai có hiệu quả, trước hết cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh Lâm Đồng tăng cường chỉ đạo theo ngành dọc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các hoạt động về dân số, cụ thể: Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững, phù hợp với yêu cầu chuyển hướng công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt là từng bước chuyển trọng tâm công tác DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển đúng theo tỉnh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đối với ngành chuyên môn, trực tiếp Chi cục DS-KHHGĐ đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, mang lại hiệu quả cao. Hoạt động truyền thông được triển khai phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, cụ thể: Ưu tiên vùng có mức sinh cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, tập trung cho nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và sinh con một bề, các nhóm đối tượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhóm vị thành niên và thanh niên… Song song với công tác truyền thông công tác đào tạo tập huấn Nghị quyết số 21 cho cán bộ, người dân, nhất là đội ngũ làm công tác dân số - Y tế cũng được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quan tâm mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Ông Đinh Đức Thọ, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: "Ngay từ khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ban hành, lãnh đạo Chi cục đã chủ động tham mưu Sở Y tế trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51 của Tỉnh ủy, bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các Ban, ngành, đoàn thể đã có sự chỉ đạo sâu sát hơn, một số địa phương đã chủ động hỗ trợ thêm nguồn kinh phí địa phương cho công tác dân số. Tuy nhiên, công tác dân số trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới vần còn gặp nhiều khó khăn, để làm tốt công tác dân số đòi hỏi phải cụ thế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 51 của Tỉnh ủy đến tận các cơ quan, ban, ngành và tận tới thôn bản và mọi người dân".

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Lâm Đồng: Đẩy mạnh công tác truyền thông về thực hiện Nghị quyết số 21 - Ảnh 2.

Già làng dân tộc K’Ho nói chuyện với con cháu về KHHGĐ tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Công Nam

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều thách thức. Mức giảm sinh ở các vùng không ổn định, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mức sinh vẫn còn cao, hiện nay vẫn còn có những cặp vợ chồng sinh 4 đến 5 con, thậm chí sinh 6 con; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ còn thấp; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, tình trạng một phận người dân vẫn trông chờ vào sự "bao cấp" của Nhà nước; có con trai nối dõi tông đường… Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác dân số, cho rằng công tác này là của ngành Y tế nhưng thực tế công tác dân số là của cả hệ thống chính trị.

Để từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt và triển khai tinh thần, nội dung của Kế hoạch 51-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Nghị quyết khẳng định: cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu và phân bố dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đưa Nghị quyết ngày càng đi vào cuộc sống, ngoài nhiệm vụ chuyên môn ngành Y tế mong muốn sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng chung tay đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số, các mô hình, đề án đang triển khai tại cơ sở… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Mặt khác, cần tập trung công tác truyền thông, vận động kế hoạch số 51 trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách đồng bộ và hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ các cấp theo định hướng dân số và phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; phát huy tối đa sự chủ động của địa phương, đơn vị. Tập trung vào các vấn về dân số đang nóng bỏng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang Dân số và Phát triển.

Mặc dù Nghị quyết số 21-NQ/TW mới triển khai được gần 3 năm, nhưng nhờ triển khai có hiệu quả nên công tác dân số ở Lâm Đồng đã gặt hái được một số kết quả: Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung, chương trình Dân số và Phát triển nói riêng có bước chuyển biến đáng kể, người dân đã tiếp cận được các dịch vụ tốt hơn. Đặc biệt, các địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành văn bản chỉ đạo và phổ biến quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW đến tận cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể, nhất là nâng cao nhận thức của mọi người dân về hiểu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu giao, cụ thể: Tổng tỷ suất sinh giảm xuống còn 2,11 con/phụ nữ năm 2019; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 11,58% năm 2019; tỷ số giới tính khi sinh xuống còn 110 trẻ trai sinh ra/100 trẻ sinh gái năm 2019; tuổi thọ trung bình tăng hàng năm đến năm 2019 là 73,9 tuổi (nam là 71,2 và nữ là 76,6 tuổi)…

Các đề án về nâng cao chất lượng dân số đã dược UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tiếp tục được triển khai: Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018 – 2020; Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh… Thông qua các Đề án nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về sàng lọc trước sinh sơ sinh, lợi ích của việc sàng lọc; nguyên nhân và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hậu quả việc mang thai ngoài ý muốn.

 Công Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC