Ngày 30 Tháng 8, 2018 | 08:00 AM

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hậu Giang

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thực trạng giới tính thai nhi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời gian qua đang mất cân bằng, nếu như trong năm 2016 tỉnh có 114 bé trai/100 bé gái, thì năm 2017 tỉnh có 111,4 bé trai/100 bé gái.

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Tình trạng mất cân bằng giữa tỷ suất trẻ trai với trẻ gái trong tỉnh đang trở nên khá nghiêm trọng, song phần lớn tâm lý người dân vẫn còn khó thay đổi bởi họ chưa nhận thấy được hậu quả trước mắt.

Đứng trước thực trạng này, công đoàn ngành y tế vừa phối hợp Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai thực trạng và các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) cho hơn 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo công đoàn và đoàn viên công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe triển khai thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng; kiến thức và thông tin cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh; các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho cán bộ làm công tác công đoàn những thông tin, kiến thức cơ bản về tình trạng, các yếu tố ảnh hưởng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ đó, cán bộ và đoàn viên công đoàn tuyên truyền, tư vấn và vận động đoàn viên công đoàn đơn vị, người dân tham gia thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

Ngoài ra, nhiều biện pháp kiểm soát MCBGTKS cũng đã được thực hiện ở đây từ đầu năm đến nay. Trong đó có khảo sát, đánh giá thực trạng về MCBGTKS; truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát MCBGTKS, như nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền vận động thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động trực tiếp về MCBGTKS đến các đối tượng tại cộng đồng, địa bàn cư trú; sản xuất và cung cấp bản tin, tài liệu truyền thông, xây dựng các điểm pano; đưa nội dung về MCBGTKS vào các trường chính trị, trung học phổ thông, các trường y; tổ chức hội nghị, hội thảo MCBGTKS; xây dựng, thử nghiệm mô hình giảm thiểu MCBGTKS; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi; đào tạo, tập huấn về kiểm soát MCBGTKS. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi,…

Các giải pháp này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Đây là nhân tố tích cực cho việc thay đổi tư duy và thực hành của người dân không lựa chọn giới tính khi sinh và không phân biệt đối xử về giới. Qua đó, đạt mục tiêu duy trì tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Hậu Giang ở mức cho phép, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đến năm 2020 không quá 115 bé trai/100 bé gái.

Lily (th)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC