Ngày 20 Tháng 8, 2019 | 02:18 PM

“Khó chồng khó” trong việc thực hiện tranh tra chuyên ngành dân số

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành dân số còn thiếu và chưa có đủ kinh nghiệm; quy trình thanh tra chưa thống nhất từ Trung ương đến địa phương; kinh phí cho hoạt động thanh tra chuyên ngành dân số còn hạn chế...

Đây là những nội dung được đưa ra tại Hội thảo Xây dựng kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức sáng nay (20/8) tại Quảng Ninh.

“Khó chồng khó” trong việc thực hiện tranh tra chuyên ngành dân số - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, thanh tra là một hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác dân số nói riêng.

Trước bối cảnh mới về công tác dân số, đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành dân số, Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã nêu rõ cần: "Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm".

Đây là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra chuyên ngành dân số góp phần thực hiện tốt công tác dân số trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21, Bộ Y tế đã giao cho Tổng cục DS-KHHGĐ xây dựng Kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số.

“Khó chồng khó” trong việc thực hiện tranh tra chuyên ngành dân số - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Đề cập cụ thể về vấn đề này, ông Phạm Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho biết, thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác thanh tra trong chuyên ngành dân số đang gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành dân số các cấp còn thiếu và chưa có đủ kinh nghiệm, hạn chế về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra chuyên ngành dân số còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt khác, quy trình thanh tra chưa được thống nhất từ Trung ương đến địa phương; cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng, công cụ hỗ trợ vừa thiếu vừa lạc hậu; kinh phí cho hoạt động thanh tra chuyên ngành dân số còn eo hẹp...

“Khó chồng khó” trong việc thực hiện tranh tra chuyên ngành dân số - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) trình bày báo cáo thực trạng hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số tại Hội thảo. Ảnh: N.Mai

Do đó, việc kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác dân số trong thời gian tới. Để làm được điều này, theo ông Phạm Minh Sơn, trước mắt, cần tập trung xây dựng Kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số đến năm 2030; kiện toàn lực lượng thanh tra chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương nhằm củng cố nhân lực công chức thanh tra chuyên ngành đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để thực hiện công tác thanh tra có hiệu quả.

Bên cạnh đó, bố trí đủ kinh phí, trang thiết bị cần thiết để cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện công tác thanh tra đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, tổ chức đào tạo cơ bản về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 

Tại Hội thảo, đại diện Chi cục DS-KHHGĐ, cán bộ thanh tra các tỉnh, thành phố đã chia sẻ thực trạng cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra chuyên ngành dân số, nhất là thanh tra việc thực hiện các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại địa phương mình. Từ đó, đưa ra những ý kiến, đóng góp để kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong thời gian tới.

Mai Thùy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC