Ngày 25 Tháng 7, 2015 | 03:00 PM

Hà Tĩnh: Tỷ số giới tính khi sinh giảm nhẹ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - 6 tháng đầu năm 2015, tỷ số giới tính khi sinh tại Hà Tĩnh là 112,4 bé trai/100 bé gái, giảm 1,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2014.

Ngày 21/7, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Ông Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu

6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 9.543 trẻ sinh ra, tăng 893 cháu so với cùng kỳ, tăng tương ứng 10,32%; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 2.116 cháu, tương ứng với tỷ lệ sinh trên 2 con 22,17%, giảm 1,63% so với cùng kỳ năm 2014; tỷ số giới tính khi sinh là 112,4 bé trai/100 bé gái, giảm 1,28 điểm % so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai là 30.481 người, đạt 82,2% kế hoạch năm 2015, trong đó BPTT lâm sàng là 11.622 người, đạt 59,4% kế hoạch giao.

Hội nghị cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại tác động đến hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ: Tỷ số giới tính khi sinh tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; việc thực hiện Nghị quyết 78/NQ-HĐND, Kế hoạch số 77/KH-UBND; Quyết định số 77/QĐ-UBND tại một số địa phương còn chậm trễ, chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện mục tiêu chương trình; chưa thực sự tác động đến tính gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ.

6 tháng cuối năm 2015, ngành Dân số Hà Tĩnh sẽ tăng cường các giải pháp nhằm giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con, nhất là tình trạng sinh con con thứ 3 trong đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng viên; Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục; tập trung chỉ đạo hoàn thành chiến dịch “Truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tới vùng đông dân, vùng khó khăn, có mức sinh cao”; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng quản lý thông tin chuyên ngành…

Ông Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ đã biểu dương sự cố gắng của đội ngũ cán bộ dân số cấp huyện, tuy nhiên đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, phê bình một số huyện chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Ông Lự đề nghị các huyện cần phải tích cực hơn nữa để giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở khu vực miền núi, ven biển; nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ dân số cấp xã, cộng tác viên dân số thôn, xóm; đặc biệt là tập trung, chú trọng triển khai Mô hình thí điểm kiểm soát dân số khu vực biên giới ở 8 xã thuộc 3 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang trong thời gian tới.

Thùy Dương/Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC