Ngày 1 Tháng 2, 2010 | 08:17 AM

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Phú Yên: Sức mạnh từ những mô hình

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Phú Yên: Sức mạnh từ những mô hình

GiadinhNet - Đưa chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước thôn, buôn, khu phố, xây dựng mô hình truyền thông, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ chuyên trách cơ sở... là những mô hình thực hiện giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 có hiệu quả, được tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện trong 5 năm qua.

Tự nguyện không sinh con thứ 3

Ở thời điểm năm 2004, tỷ suất sinh ở Phú Yên là 20,12%o, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 15,95%. Nếu không có giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên sẽ tăng, mức sinh của tỉnh sẽ không giảm được như chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Ngay ở thời điểm đó, nhiều thôn, buôn, làng đã đưa việc sinh đẻ có kế hoạch vào hương ước, quy ước của mình với sự tham gia bàn thảo của người dân. Từ năm 2005 đến nay, việc đưa chính sách DS- KHHGĐ vào hương ước, qui ước thôn, buôn được người dân đồng tình ủng hộ, đưa lại nhiều kết quả tốt. Ông Hồ Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hoà cho biết: Nội dung qui ước là thực hiện mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con. Phụ nữ sinh con trong độ tuổi từ 22 - 35, khoảng cách giữa các lần sinh là từ 3 - 5 năm, không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái... Qui định tập thể, cá nhân nào vi phạm thì đưa ra cuộc họp để kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Ủy ban MTTQ huyện cũng đưa nội dung trên vào cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và xây dựng tiêu chí thi đua.
 

Tuyên truyền nhóm về biện pháp tránh thai, không sinh con thứ 3 tại thôn Suối Cuối, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân.

Bên cạnh đó, mô hình nhóm giúp nhau chăm sóc sức khỏe sinh sản và làm giàu từ dự án Tín dụng - Gia đình triển khai ở 26 xã, 125 nhóm cho hơn 3.500 hộ gia đình ở các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hoà, Sông Cầu, Tuy An đã phát huy sức mạnh. Cũng từ các nhóm này, nhiều địa bàn ở vùng sâu, vùng xa không có người sinh con thứ 3 trở lên như buôn Chao (Ea Lâm), buôn Thứ, buôn Quen, buôn Tân An (Eabar), buôn Xây Dựng 2 (Suối Trai), buôn Ma Thìn (Cà Lúi). Nhiều thôn, buôn giữ vững địa bàn 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Và cũng nhờ đó, với số tiền vay từ dự án và được hướng dẫn cách làm ăn, nhiều gia đình đã thoát nghèo, thay đổi cách tổ chức sản xuất, đa dạng hoá các nguồn thu nhập, hình thành thói quen tiết kiệm vươn lên làm giàu; biết chăm sóc sức khỏe cho các thành viên và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng hơn.

Các câu lạc bộ không sinh con thứ 3, gia đình hạnh phúc của các cấp hội phụ nữ (880 câu lạc bộ với 16.473 thành viên); câu lạc bộ nam nông dân thực hiện KHHGĐ (84 câu lạc bộ với 1.647 thành viên) và các câu lạc bộ tiền hôn nhân, gia đình trẻ, bạn gái, tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên, nữ công... đã tạo thành phong trào lớn góp phần đáng kể vào việc giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Sức mạnh tổng hợp

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 399/593 thôn, buôn khu phố đưa chính sách DS - KHHGĐ vào hương ước, qui ước, chiếm 67,5%. Huyện Phú Hoà và Đông Hoà triển khai ở 100% thôn, buôn. Mỗi gia đình có bản qui ước thôn, buôn mình và có bản cam kết tự nguyện không sinh con thứ 3 trở lên.
Cùng với sức mạnh của hương ước, quy ước, các cấp ủy Đảng, chính quyền của Phú Yên thực sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS-KHHGĐ. Hầu hết các địa phương đều đưa chỉ tiêu DS-KHHGĐ vào Nghị quyết của Đảng bộ, chú trọng giảm nhanh tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Các ban, ngành đoàn thể xây dựng quy chế và kế hoạch cụ thể đưa chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào kế hoạch hàng năm và xem đây là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động.

Nhiều cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, xây dựng gia đình theo tiêu chí: Ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều nơi có chính sách khen thưởng các tập thể giữ vững việc không sinh con thứ 3 trở lên, có hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số để làm gương cho nhân dân. Tăng cường hoạt động của cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn qua đẩy mạnh điều tra, lập kế hoạch giảm nhanh tỉ lệ sinh con thứ 3 cho lãnh đạo địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bà Đỗ Thị Như Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh cho biết, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2004 là 15,95% nay giảm còn 11,1%. Kết quả này đáng khích lệ nhờ thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm tỉ lệ sinh con thứ 3. Mặc dù công tác giảm sinh không còn bức bách như trước, nhưng theo bà Mai, với phong tục tập quán của người dân vẫn còn thích đông con, vẫn còn muốn có con trai để nỗi dõi, cùng mức giảm sinh không đều giữa các vùng miền trong tỉnh nên đối với các địa phương có mức sinh cao như Sơn Hoà, Sông Hinh, Sông Cầu... thì thời gian tới vẫn phải tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh. Và để thực hiện mô hình giảm nhanh tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước nâng cao chất lượng dân số, công tác DS-KHHGĐ rất cần tiếp tục được sự ủng hộ đầu tư của địa phương cả về nhân lực và tài lực hơn nữa.
 
Thu Thủy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC