Ngày 8 Tháng 10, 2015 | 03:49 PM

Điện Biên:

Điện Biên Đông tổ chức tập huấn nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho CTV dân số thôn, bản

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp thu các nội dung chính gồm: Chức năng, nhiệm vụ của Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ; nội dung phương pháp kỹ năng truyền thông Dân số - KHHGĐ; Hướng dẫn sử dụng sổ A0...

 


Đồng chí Lường Thị Thức cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đang hướng dẫn Cộng tác viên cách ghi chép thu thập Phiếu thu tin

Đồng chí Lường Thị Thức cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đang hướng dẫn Cộng tác viên cách ghi chép thu thập Phiếu thu tin

Nhằm từng bước nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tại cơ sở, từ ngày 4-5/10/2015, Trung tâm Dân số huyện Điện Biên Đông phối hợp với Trạm y tế xã Tìa Dình và xã Háng Lìa tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho 24 học viên là cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thôn, bản thuộc 24/24 thôn bản của 02 xã Tìa Dình và xã Háng Lìa.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp thu các nội dung chính gồm: Chức năng, nhiệm vụ của Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ; nội dung phương pháp kỹ năng truyền thông Dân số - KHHGĐ; Hướng dẫn sử dụng sổ A0; Nâng cao năng lực, nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số - KHHGĐ; Hướng dẫn cách ghi chép làm báo cáo trong phiếu thu tin ...

Thông qua lớp tập huấn với những kiến thức cơ bản được truyền đạt, các học viên sẽ có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền trong các hoạt động truyền thông Dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hoá gia đình để áp dụng vào thực tế hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lầu Thị Minh (Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Điện Biên Đông)/Báo Gia đình và Xã hội

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC