Ngày 4 Tháng 2, 2009 | 04:17 PM

Quảng Ninh:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động DS – KHHGĐ

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động DS – KHHGĐ

Giadinh.net - Năm 2008, công tác truyền thông, vận động DS – KHHGĐ của Quảng Ninh gặp không ít khó khăn do kinh phí Chương trình mục tiêu chuyển xuống chậm, kết quả truyền thông vận động vì thế bị hạn chế, dẫn tới kết quả thực hiện các chỉ tiêu, dịch vụ KHHGĐ đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Nguy cơ dân số có thể tăng trở lại bởi kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, tỷ suất sinh năm 2008 là 15,55%, tăng 0,12% so với năm 2007, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cũng tăng do hủ tục lạc hậu. Chưa kể, một bộ phận cán bộ, Đảng viên thiếu gương mẫu đã vi phạm chính sách và các quy định về thực hiện chính sách DS – KHHGĐ.

Bước sang năm 2009, ngành DS – KHHGĐ Quảng Ninh xác định rõ là năm có nhiều khó khăn và thách thức, nên đã nhanh chóng ổn định bộ máy DS – KHHGĐ của tỉnh. Mặt khác, trong cơ chế thị trường - hội nhập và phát triển kinh tế xã hội, số lượng dân di cư ở Quảng Ninh sẽ gia tăng, kéo theo các tệ nạn xã hội, tác động mạnh đến công tác DS – KHHGĐ.
 
Vì vậy, Chi cục DS – KHHGĐ Quảng Ninh đã đặt ra nhiệm vụ chính là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho những người làm công tác DS – KHHGĐ từ tỉnh xuống cơ sở, để anh chị em nhận thức rõ những khó khăn của ngành, ổn định vững vàng tư tưởng để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch của năm 2009 như: Giảm tỷ suất sinh 0,3%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,3%, tăng tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 0,5%. 

Hùng - Hương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC