Ngày 25 Tháng 12, 2015 | 04:34 PM

Đà Nẵng tổng kết công tác DS-KHHGĐ, triển khai nhiệm vụ năm 2016

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày 25/12, Chi cục DS-KHHGĐ TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng cho biết: Năm 2015, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính quyền; đặc biệt UBND quận, huyện và xã, phường đã chú trọng quan tâm, ban hành văn bản tăng cường chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, bố trí kịp thời và hỗ trợ kinh phí, bảo đảm các hoạt động triển khai công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm tại cơ sở.

Nhiều mô hình truyền thông đã được xây dựng và triển khai phát huy hiệu quả tốt đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân chấp nhận, thực hiện.

Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ TP.Đà Nẵng tổ chức nhiều buổi hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ cho cán bộ các ban ngành từ thành phố đến xã/phường đã góp phần nâng cao nhận thức trong công tác truyền thông vận động...


Đà Nẵng mit tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Ảnh Đức Hoàng

Đà Nẵng mit tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Ảnh Đức Hoàng

Năm 2015, Đà Nẵng giảm tỷ suất sinh thô 0,15 %o so với năm 2014; tổng số trẻ sinh ra hơn 14.000 trẻ giảm hơn 280 trẻ so cùng kỳ năm 2014. Ước thực hiện năm 2015 giảm tỷ suất sinh thô 0,2%o, đạt vượt kế hoạch giao 0,05%o. Trong đó 4/7 quận, huyện có số sinh giảm, 3/7 quận huyện có số sinh tăng. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,5% so với năm 2014.

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 15% (2.100 bà mẹ); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 40% (5.600 trẻ sơ sinh); tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3%; số người thực hiện biện pháp tránh thai gần 40.000 người…Tiếp tục duy trì hoạt động, quản trị kho dữ liệu và thực hiện tốt báo cáo thống kê điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ. Đến nay, tuyến thành phố và quận, huyện đã cập nhật 100% thông tin DS-KHHGĐ vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử và thực hiện báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ theo đúng chỉ đạo của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân, khó khăn mà công tác DS-KHHGĐ Đà Nẵng gặp phải là chủ trương và triển khai thực hiện tiếp thị xã hội, xã hội hóa các phương tiện tránh thai chưa đồng bộ, thiếu tính liên tục trong cung cấp phương tiện tránh thai cho địa phương. Các văn bản hướng dẫn xã hội hóa ở một số lĩnh vực trong công tác DS-KHHGĐ còn chậm nên việc triển khai tại địa phương gặp nhiều khó khăn và bất cập.

Sự thay đổi về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ cũng đã làm cho một số ít cán bộ, đảng viên nhận thức sự “nới lỏng”, tâm lý, tập quán muốn đông con, phải “có nếp có tẻ” vẫn còn tồn tại đã ảnh hưởng đến tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt quy mô gia đình nhỏ ít con gặp không ít khó khăn, bảo đảm cân bằng giới tính và nâng cao chất lượng dân số.

Mục tiêu năm 2016, chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; nâng cao chất lượng dân số về thể chất khống chế tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Giảm tỷ suất sinh thô là 0,1%o so với năm 2015, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,3% so với năm 2015; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 20%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 47%, tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3%, số người thực hiện biện pháp tránh thai hơn 40.000 người, tiếp tục duy trì hoạt động, quản trị kho dữ liệu và thực hiện tốt báo cáo thống kê điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho các cá nhân, tập thể và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số”.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC