Ngày 14 Tháng 1, 2020 | 07:40 AM

Công tác Dân số Hà Tĩnh: Nỗ lực thực hiện giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII ban hành ngày 25/10/2017 đã nêu rõ: “Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển”. Song Hà Tĩnh vẫn là tỉnh có quy mô dân số lớn, mức sinh cao, chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh lớn nên trong năm 2019 và những năm tới vẫn phải chú trọng thực hiện song song hai mục tiêu đó là: Nỗ lực giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Công tác Dân số Hà Tĩnh: Nỗ lực thực hiện  giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và lãnh đạo Thành ủy Hà Tĩnh trao Giấy khen cho trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi thành phố Hà Tĩnh năm 2019. Ảnh: PV

Khó khăn, thách thức

Ngay từ năm 2006, nước ta đã đạt mức sinh thay thế (bình quân 2,1 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) và công tác dân số đang hướng đến việc nâng cao chất lượng dân số, chất lượng sống một cách bền vững thì Hà Tĩnh vẫn là một trong số ít tỉnh có mức sinh cao của cả nước. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 2018 của Hà Tĩnh là 2,9 con/phụ nữ và có sự khác nhau rõ rệt giữa khu vực thành thị với nông thôn: Thành thị 2,49 con/phụ nữ, nông thôn 3 con/phụ nữ.

11 tháng đầu năm 2019, số trẻ được sinh ra là con thứ 3 trở lên là 4.957 cháu, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 30,8%; tỷ số giới tính khi sinh cao hơn so với mức sinh học tự nhiên, 110,7 bé trai/100 bé gái. Tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con thứ ba trở lên tăng, đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh.

Dân số Hà Tĩnh tại thời điểm 01/4/2019 là 1.288.866 người, chiếm hơn 1,3% dân số cả nước, đứng thứ 25 trên toàn quốc về quy mô dân số. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước năm 2018 là 719.203 người, chiếm 56,3% trong tổng số dân số toàn tỉnh. Người 60 tuổi trở lên tại Hà Tĩnh là 229.638 chiếm 17,99% tổng dân số; tuổi thọ trung bình năm 2018 là 72,7 năm, trong đó nam là 70,1 và nữ là 75,4. Như vậy, Hà Tĩnh chưa có cơ cấu dân số vàng nhưng đã bước sâu vào già hóa dân số (giai đoạn già hóa dân số khi số người trên 60 tuổi chiếm trên 10% tổng dân số).

Hệ thống làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở đang được giải thể, sáp nhập nên một số cán bộ dân số có biểu hiện dao động về tư tưởng, chưa thực sự yên tâm công tác, vì thế việc triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương còn nhiều khó khăn.

Giải pháp, hành động

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu dân số năm 2019 và Chương trình hành động số 955-CTr/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Giảm mức sinh, phấn đấu đưa về mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng tự nhiên; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục, nội dung phải chuyển mạnh sang chính sách Dân số và Phát triển.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tích cực, tham gia có hiệu quả công tác này.

 Trang Minh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC