Ngày 26 Tháng 11, 2013 | 03:41 PM

Chính sách nhằm giải quyết tích cực vấn đề già hóa dân số ở Trung Quốc

Chính sách nhằm giải quyết tích cực vấn đề già hóa dân số ở Trung Quốc
  MỚI NHẤT

Trong bối cảnh phát triển đất nước, Hiệp hội xây dựng dân chủ Trung Quốc đề xuất chính sách giải quyết vấn đề già hoá dân số với điểm khởi đầu là thực hiện cải cách bảo hiểm nhân thọ, trọng tâm là các hoạt động sau đây:

1. Triển khai các chính sách công ích

Chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo và khuyến khích phát triển các dịch vụ xã hội dành cho người cao tuổi, tăng cường các dịch vụ công, đồng thời thiết lập các chính sách phúc lợi và ưu đãi đối với các tổ chức phục vụ người cao tuổi. Các nhà cung cấp dịch vụ xã hội cho người cao tuổi sẽ được tài trợ các khoản trợ cấp tài chính và được hưởng các chính sách vay với thuế ưu đãi. Các chính sách được thực hiện để khuyến khích xã hội và các quỹ tư nhân tham gia theo định hướng huy động xã hội hướng tới người cao tuổi.

2. Thiết lập hệ thống bảo hiểm xã hội nhân thọ ở nông thôn theo phương thức "đóng góp cá nhân là chính và các khoản trợ cấp tập thể là phần bổ xung hoà nhập trong hoạt động trợ cấp quốc gia".

Chính phủ sẽ thành lập các tài khoản và có kế hoạch cụ thể để phối hợp tài chính của quỹ và khoản viện trợ; Các quỹ cá nhân và tập thể tại thôn bản sẽ được phân phối đến các tài khoản cá nhân. Nhà nước thực thi các chính sách trợ cấp khác nhau chia theo khu vực như các khoản an sinh nhân thọ ở khu vực nông thôn tại miền Đông, miền Tây và ở Trung ương, dần dần sẽ thực hiện phát triển hệ thống an sinh trong toàn xã hội. Các dự án thí điểm đối về các lĩnh vực cơ bản của an sinh nhân thọ ở khu vực nông thôn sẽ được thực hiện ngay trong năm nay. Đề án đồng thời đề xuất những người từ 60 tuổi trở lên, mỗi cá nhân sẽ được Chính phủ cấp "lương hưu gia đình" trị giá 10 nhân dân tệ. Đối với nhóm dân số dưới 60 tuổi, khoản tích luỹ bắt buộc đối với tài khoản cá nhân và tập thể theo thu nhập sẽ được triển khai và Chính phủ sẽ hỗ trợ các quỹ căn cứ theo tỷ lệ thực tế. Hệ thống an sinh nhân thọ cơ bản đối với nông dân có ruộng đất bị thu hồi, nông dân làm thuê, những người cư trú lâu dài tại các thị trấn nhỏ đã đăng ký chuyển từ dân số nông nghiệp sang làm việc phi nông nghiệp chấp nhận thực hiện KHHGĐ sẽ được ưu tiên.

3. Đẩy mạnh cải cách bảo hiểm nhân thọ

Nhằm ứng phó với các đặc trưng mới về biến đổi dân số, sẽ thực hiện các "biện pháp mới" đối với những người làm công trong giai đoạn mới (những người bắt đầu làm việc sau khi cải cách hệ thống bảo hiểm nhân thọ quốc gia từ đầu năm 1997), biện pháp cụ thể đối với các công nhân thời vụ (những người bắt đầu làm việc trước khi cải cách hệ thống bảo hiểm nhân thọ quốc gia bắt đầu từ năm 1997 và nghỉ hưu sau cải cách). Đối với những người làm công bắt đầu sau cải cách hệ thống bảo hiểm nhân thọ quốc gia bắt đầu từ năm 1997, sẽ mở tài khoản cá nhân cho các khoản bảo hiểm nhân thọ và sẽ có khoản bắt buộc tiết kiệm 10% thu nhập của mỗi công nhân trong tài khoản này và khi dịch chuyển lao động, sẽ thiết lập hệ thống bảo hiểm nhân thọ xác nhận cho những công nhân và nhân viên làm việc ở khu vực thành thị, những người lao động thời vụ trong quá trình chuyển đổi, sống dựa vào hệ thống trả lương theo kiểu "cứ nghỉ hưu là trả lương" và những người làm công theo hệ thống cũ sống dựa vào Nhà nước.

4. Thực hiện các hoạt động phù hợp với hoàn cảnh từng địa phương, tích cực triển khai các dự án thí điểm và tăng cường các mô hình an sinh nhân thọ khác nhau.

"Đất đai là bảo hiểm nhân thọ" là mô hình mới trong đó coi thu nhập từ tài sản là khoản an sinh nhân thọ. Tại các khu vực kinh tế phát triển với nền kinh tế tập thể mạnh, việc quảng bá mô hình "đất đai là bảo hiểm nhân thọ" là rất khả thi vì coi như sự sở hữu đất đai là khoản thế chấp và quản lý đất đai do nông dân là chủ sở hữu. Các khoản thu nhập tập thể này sẽ được phân phối theo tỷ lệ hiện tại cho nông dân như khoản tích luỹ nhân thọ cá nhân của họ. Những công dân trên 60 tuổi có thể sử dụng khoản lợi tức chia thêm hàng năm từ đất đai để cải thiện cuộc sống. Những người nông dân dưới 60 tuổi có thể sử dụng một phần trong khoản lợi tức chia thêm hàng năm từ đất đai để cộng dồn vào khoản tích luỹ nhân thọ cá nhân. Tại các thành phố, việc khuyến khích "nhà ở là khoản nhân thọ" rất khả thi trong đó các công dân cao tuổi tự nguyện thế chấp nhà của họ cho Chính phủ hoặc các tổ chức tài chính để có được các khoản vay "thế chấp ngược”. Hàng tháng họ sẽ nhận được các khoản thanh toán giúp cải thiện cuộc sống. Sau khi những người này qua đời, căn nhà có thể sẽ được giải quyết theo hợp đồng định cư hoặc con cháu sử dụng nó để thanh toán các khoản vay.
 
Theo Tạp chí Dân số & Phát triển (số 11/2008), website Tổng cục Dân số & KHHGĐ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC