Ngày 1 Tháng 6, 2020 | 05:18 PM

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Nội dung Kế hoạch tập trung vào việc tăng cường cung cấp thông tin về Dân số và Phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp; đa dạng hóa các loại hình truyền thông về Dân số và Phát triển…

Ngày 17/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 537/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình này, mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký Quyết định số 2235/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch hành động).

Kế hoạch có mục tiêu chính nhằm truyền thông nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương để huy động sự tham gia và cam kết với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 - Ảnh 2.

Cán bộ dân số Đồng Tháp tổ chức truyền thông về công tác dân số cho người dân. Ảnh: Mỹ Xuyên

Cùng với đó, phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, phân bố dân cư hợp lý, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp như: Tăng cường cung cấp thông tin về Dân số và Phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp; huy động các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia truyền thông về Dân số và Phát triển; tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp, tập trung xây dựng các mô hình, hoạt động truyền thông toàn diện các nội dung về Dân số và Phát triển.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về Dân số và Phát triển; bảo đảm về chất lượng, đổi mới về hình thức, nội dung. Cung cấp trang thiết bị, phương tiện truyền thông phù hợp cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác truyền thông về Dân số và Phát triển, ưu tiên tuyến cơ sở, nhất là các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai.

Đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi về Dân số và Phát triển trên các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, phóng sự, tin bài, sách, ảnh, sự kiện truyền thông; lồng ghép nội dung truyền thông Dân số và Phát triển vào các chương trình giải trí, thể thao, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung khai thác, phát triển và tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp trong hệ thống dân số các cấp; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, y tế cơ sở nhằm hình thành và duy trì bền vững hành vi tích cực về Dân số và Phát triển của các tầng lớp nhân dân.

Mở rộng các hình thức truyền thông, giáo dục thân thiện với vị thành niên, thanh niên; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính, bình đẳng giới, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống cho vị thành niên, thanh niên…

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này trên địa bàn các tỉnh/thành phố, Bộ Y tế đã gửi Công văn số 2959/BYT-TCDS đến Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/thành phố xây dựng Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 và trình UBND tỉnh/thành phố phê duyệt. Nội dung Kế hoạch bám sát vào các mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 mà Bộ Y tế đã ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh/thành phố bố trí ngân sách địa phương triển khai Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Chủ động cân đối và đảm bảo nguồn lực thực hiện các hoạt động theo nhu cầu, đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương và theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình triển khai, tổ chức sơ kết giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 vào năm 2025, tổng kết việc triển khai vào năm 2030 và hàng năm báo cáo về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế để xem xét giải quyết.

Mai Thùy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC