Ngày 25 Tháng 10, 2019 | 09:10 AM

Bạc Liêu đẩy mạnh kỹ năng truyền thông và giới thiệu các phương tiện tránh thai

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Để triển khai tốt Đề án 818 tại địa phương, Bạc Liêu đã đẩy mạnh kĩ năng truyền thông và giới thiệu các phương tiện tránh thai.

Từ năm 2016 đến nay, Bạc Liêu đã triển khai các hoạt động của Đề án 818 tại 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kinh phí thực hiện cho Đề án 818 chủ yếu là kinh phí hỗ trợ của địa phương được phê duyệt trong Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2016 – 2020".

Năm 2018, tỉnh thực hiện tiếp thị hóa xã hội các phương tiện tránh thai bằng Bao cao su đạt 100%, viên uống tránh thai đạt 50,76% so với kế hoạch. Chiến dịch năm 2018 tổ chức tại 25/64 xã, phát hiện 1.985 phụ nữ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản và cấp thuốc điều trị miễn phí, thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng là 1.465 ca và biện pháp phi lâm sàng là 6.382 ca; tỷ lệ bà mẹ được sàng lọc trước sinh đạt 127,15%, tỷ lệ trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh đạt 122%.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, Chi Cục phân phối gần 3000 bao cao su Hello. Để triển khai tốt Đề án, Bạc Liêu đã đẩy mạnh kĩ năng truyền thông và giới thiệu các phương tiện tránh thai. Vào ngày 24/10 vừa qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về kỹ năng truyền thông và giới thiệu sản phẩm các phương tiện tránh thai đề án xã hội hóa.

Bạc Liêu đẩy mạnh kỹ năng truyền thông và giới thiệu các phương tiện tránh thai - Ảnh 1.

Bạc Liêu xác định truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đẩy mạnh thực hiện Đề án xã hội hóa ở địa phương. Ảnh Chanh Ty

Hội nghị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, sự bền vững của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng cố và phát triển mạng lưới cung ứng phương tiện tránh thai và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên cơ sở huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân thuộc các thành phần kinh tế theo phân khúc thị trường; nâng cao chất lượng và số lượng chủng loại phương tiện tránh thai và hoàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường; thử nghiệm, đưa ra thị trường chủng loại phương tiện tránh thai mới. Tăng cường quản lý chất lượng phương tiện tránh thai và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản; hoàn thiện và nhân rộng các loại hình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng và hiệu quả đã triển khai thành công hoặc đánh giá có hiệu quả của các cơ sở y tế công lập để thực hiện xã hội hóa và đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận của người nghèo, cận nghèo và các nhóm dân cư được ưu tiên theo chính sách của nhà nước, phù hợp theo phân khúc thị trường, nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả, tập quán của từng vùng miền, từng đối tượng.

Tuyên truyền, vận động tạo môi trường xã hội đồng thuận thúc đẩy xã hội hóa và phát triển thị trường phương tiện tránh thai và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản. Truyền thông chuyển đổi hành vi để nâng cao hiểu biết, nhận thức tạo sự chuyển đổi hành vi đúng đắn và bền vững của đối tượng tác động, đối tượng thụ hưởng; sử dụng nhân viên và trang thiết bị tin học của cơ sở xã hội hóa để hình thành các điểm thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin trực tuyến của Internet của kho dữ liệu điện tử thông tin quản lý, hậu cần của đề án.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh xã hội hóa là tăng cường vai trò quản lý nhà nước, điều phối của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả và chất lượng các phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội.

Gia Minh (th)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC