Ngày 13 Tháng 11, 2015 | 11:07 AM

Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam:

90% thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về gia đình

GiadinhNet - Bộ VH,TT&DL vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và tổng kết kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2015.

 

Ảnh minh họa: Chí Cường
Ảnh minh họa: Chí Cường

 

Hội nghị tập trung thảo luận Báo cáo sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015. Theo đó, công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 cho thấy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác gia đình đã có sự chuyển biến, tích cực chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản thực hiện Chiến lược phù hợp với tình hình địa phương; đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược vào các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiều bộ, ngành và các tỉnh, thành đã chỉ đạo bổ sung các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vào hương ước, quy ước, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận: 90% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 90% nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; hàng năm trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội; giảm trung bình hàng năm 15% hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi luật pháp quy định; 80% trở lên (khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn đạt 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 85% hộ gia đình) dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, không phân biệt con trai hay con gái; 85% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, cha mẹ, phụ nữ có thai, nuiôi con nhỏ…

Trong dịp này, Bộ VH,TT&DL tuyên dương, khen thưởng 29 cá nhân, tập thể đã đóng góp và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn năm 2008-2015.  

 Minh Châu/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC