Ngày 21 Tháng 9, 2015 | 08:33 AM

83% phụ nữ biết trước giới tính thai nhi

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Con số này được đưa ra tại Hội thảo truyền thông về Bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh do Tổng cục DS-KHHGĐ vừa tổ chức ngày 18/9.

Theo số liệu thống kê, nếu năm 2006, số phụ nữ biết trước giới tính thai nhi là 63,8% thì xu hướng này càng ngày, càng tăng. Số liệu của Tổng cục Thống kê điều tra biến động dân số hàng năm cho thấy, năm 2013 con số này là 83%. Cùng với đó là tình trạng mất cân bằng giới khi sinh cũng có chiều hướng tăng nhanh từ năm 2006 đến nay.

Tại Hội thảo, nhiều thực trạng về mất cân bằng giới khi sinh được các đại biểu tập trung thảo luận. Nhằm khắc phục tình trạng này, các đại biểu đề nghị, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi đến mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, tập trung vào thế hệ trẻ; Bổ sung các chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò và vị thế của trẻ em gái và phụ nữ; Nâng cao hiệu lực thực thi các quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới.

Mai Việt/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC