Ngày 9 Tháng 11, 2012 | 09:34 AM

Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai:

Truyền thông chuyển đổi hành vi

Truyền thông chuyển đổi hành vi
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi cho đối tượng phải tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục tập quán, đặc điểm của từng vùng miền và phù hợp với tâm lý của nhóm khách hàng.

Các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi của người dân từ việc chấp nhận sử dụng PTTT miễn phí sang tự chi trả để sử dụng sản phẩm tiếp thị xã hội và sản phẩm thương mại được thực hiện bằng hình thức nào?

Truyền thông chuyển đổi hành vi được thực hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm:

- Tuyên truyền, vận động và tư vấn đối tượng từ trực tiếp đến gián tiếp thông qua các tài liệu, sản phẩm truyền thông.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông gây ấn tượng mạnh và lồng ghép truyền thông dân số vào hoạt động văn hóa- nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và chuyển đổi hành vi của người dân.

- Các hình thức truyền thông khác...

Hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi cho đối tượng phải tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục tập quán, đặc điểm của từng vùng miền và phù hợp với tâm lý của nhóm khách hàng. (Còn nữa )

Trung Anh
(Theo tài liệu truyền thông của Ban quản lý
mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện
tránh thai- Tổng cục DS-KHHGĐ)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC