Ngày 8 Tháng 10, 2012 | 11:22 AM

Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai hiện đại:

Quyền lợi, nghĩa vụ của đại lý

Quyền lợi, nghĩa vụ của đại lý
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đại lý phân phối sản phẩm tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (PTTT) có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

- Đại lý phân phối sản phẩm tiếp thị xã hội các PTTT được hưởng hoa hồng trên cơ sở hợp đồng (bằng văn bản) hoặc hình thức khác có giá trị tương đương. Mỗi đại lý có thể bán cho một hoặc nhiều đại lý trung gian, bán cho người bán lẻ hoặc bán trực tiếp cho khách hàng.

- Các đơn vị hoạt động với mục đích phi lợi nhuận nhận làm đại lý thì được tín chấp, được nhận trước sản phẩm, sau khi bán được hàng sẽ nộp tiền bán sản phẩm cho tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các PTTT.

- Trường hợp đại lý gặp khó khăn khi bán một nhãn sản phẩm thì căn cứ mức phí phân phối sản phẩm được chấp nhận, tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các PTTT sẽ xác định số lượng hoặc tỷ lệ tăng mức hoa hồng so với mức hoa hồng đã được công bố trước đó cho đại lý.

- Đại lý sản phẩm tiếp thị xã hội phải bảo quản chất lượng sản phẩm, nhận và bán sản phẩm tiếp thị xã hội theo đúng quy định và theo hoa hồng (hoặc giá bán buôn) được ghi trong hợp đồng, phân phối sản phẩm xúc tiến, sản phẩm truyền thông theo hướng dẫn của tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội, hướng dẫn cho người bán lẻ phải bán đúng giá bán lẻ ghi trên bao bì sản phẩm tiếp thị xã hội và tư vấn cho khách hàng.

- Hợp đồng giữa hai đại lý hoặc giữa đại lý với người bán lẻ được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương. Hợp đồng phải ghi rõ các yêu cầu đối với đại lý trực thuộc hoặc với người bán lẻ và mức hoa hồng đối với người bán lẻ.

- Khuyến khích cơ quan y tế, DS-KHHGĐ, các đoàn thể và hội nghề nghiệp tham gia làm đại lý bán sản phẩm tiếp thị xã hội.

          (Còn nữa) 
Trung Anh
(Theo tài liệu truyền thông của Tổng cục DS-KHHGĐ)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC