Ngày 19 Tháng 11, 2012 | 11:11 AM

Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai:

Quyền của khách hàng

Quyền của khách hàng
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Khách hàng thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có những quyền cơ bản gì?

Khách hàng thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có những quyền cơ bản gì?

Khách hàng thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có 10 quyền cơ bản sau: Quyền được thông tin; Quyền được tiếp cận dịch vụ và thông tin; Quyền tự do lựa chọn BPTT và từ chối hoặc chấm dứt BPTT; Quyền được nhận dịch vụ an toàn; Quyền được bảo đảm bí mật; Quyền được bảo đảm kín đáo; Quyền được thoải mái khi tiếp nhận dịch vụ; Quyền được tôn trọng; Quyền được tiếp nhận dịch vụ; Quyền được bày tỏ ý kiến.
 
Cán bộ tư vấn kế hoạch hóa gia đình cần có những phẩm chất gì?

Cán bộ tư vấn khách hàng phải luôn tôn trọng khách hàng dù cho khách hàng là đối tượng nào, lắng nghe nhu cầu và ý kiến của khách hàng. Gần gũi tìm hiểu tâm tư, mong muốn và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Cán bộ tư vấn cần nói thật về các BPTT, bao gồm cả thuận lợi và không thuận lợi, tác dụng phụ, nguy cơ có thể có của biện pháp đó; không từ chối cung cấp thông tin cho khách hàng. Nếu chưa nắm vững thông tin thì người tư vấn cần tìm hiểu thêm và hẹn trả lời  khách hàng sau. Cần sử dụng câu từ ngắn, gọn, dễ hiểu, hạn chế dùng thuật ngữ chuyên môn. Tìm hiểu phản hồi của khách hàng; tóm tắt, nhấn mạnh các điểm quan trọng và nếu có thể  mời khách hàng nhắc lại trước khi kết thúc tư vấn.  (Còn nữa)

 Trung Anh
(Theo tài liệu truyền thông của
Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội
 các phương tiện tránh thai-
Tổng cục DS-KHHGĐ)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC