Ngày 13 Tháng 3, 2012 | 04:03 PM

Những nổi khổ khó gọi tên của phụ nữ hiện đại

Những nổi khổ khó gọi tên của phụ nữ hiện đại

Trong cuộc sống hiện đại, áp lực công việc càng đề nặng lên vai.

Mặc dù theo thống kê tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn nam giới nhưng những khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại như thất nghiệp, phơi nhiễm HIV, bị lạm dụng tình dục, bất bình đẳng giới thì càng ngày càng nhiều.
 
Áp lực công việc, sinh con
 
Theo thống kê về cơ cấu lao động nữ từ 15 tuổi trở lên có việc làm phân theo ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cũng như báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 2010 của Tổng Cục Thống kê, tính đến năm 2010 cả nước có gần 51 triệu nữ lao động. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của lao động nữ gồm nông nghiệp, lâm nghiệp (50,9%); bán buôn bán lẻ (58,6%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (69,8%); hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (52,9%); giáo dục đào tạo (68,4%); y tế và hoạt động cứu trợ xã hội (61,8%).

Trong đó, đặc biệt lưu ý là tỷ lệ lao động nữ hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình chiếm tới 90,8%.

Cũng theo báo cáo, năm 2006 tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp là 54,92%; đến năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ đã tăng lên 56,10%.

Thu nhập bình quân của lao động nữ thời điểm tháng 8/2007 là 1,28 triệu đồng/tháng (bằng 87,43% so với nam); đến thời điểm tháng 7/2010 có cao hơn là 2,297 triệu đồng/tháng (bằng 86,09% so với nam).

Trong bối cảnh việc làm và thu nhập luôn luôn phải cạnh tranh, đồng thời thu nhập lại không cao, công việc cũng không phải chiếm được vị trí công việc nhàn tả, người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại còn phải mang gánh nặng sinh con, sinh con thứ 3.

Theo điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2010, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang có xu hướng giảm từ 2,07 con vào năm 2007 xuống 2,0 vào năm 2010. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn ở mức cao. Đến thời điểm năm 2010 tỷ lệ sinh con thứ 3 trong cả nước là 15,1%, trong đó khu vực thành thị là 9,5% và khu vực nông thôn là 17,1%.
 
Tỷ lệ phơi nhiễm HIV tăng
 
Theo báo cáo của Hội Phụ nữ Việt Nam, tỷ lệ phơi nhiễm HIV (so với tổng số người bị nhiễm) năm 2006 ở nữ là 19,65%, nhưng đến quý 1/2011 con số đã là 31,0%. Tuy nhiên, tỷ suất tử vong mẹ (số bà mẹ chết trên 100.000 ca sinh sống) đang giảm, năm 2006 là 80 người, quý 1/2011 là 69 người.

Việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ cũng đã được chú trọng hơn. Theo niên giám thống kê y tế của Bộ y tế, năm 2009 đã có hơn 12,2 triệu lượt phụ nữ được khám phụ khoa.

Số hộ nghèo trong tỷ lệ hộ gia đình do nữ làm chủ cũng đã giảm đi đáng kể trong thời gian từ 2006-2010. Theo Quyết định 640/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2011 về phê duyệt Kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc, năm 2010 số hộ nghèo /tổng số hộ trong cả nước là hơn 3.05 triệu hộ (14,2%).
 
Theo Lam Nguyên
VnMedia

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC