Ngày 31 Tháng 10, 2012 | 10:23 AM

Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các PTTT: Chuyển đổi hành vi

Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các PTTT: Chuyển đổi hành vi
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tại sao cần phải chuyển đổi hành vi từ sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí sang tiếp thị xã hội và thị trường thương mại?

Nước ta đang trong quá trình hội nhập của nền kinh tế thị trường, thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân có khác nhau, theo đó nhu cầu sử dụng PTTT cần đa dạng về chủng loại và chất lượng, bao gồm nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau nên việc cung cấp miễn phí PTTT cho các khách hàng trở thành sự bất bình đẳng đối với việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, hầu hết các PTTT được cung cấp miễn phí do nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư (trừ bao cao su và một phần thuốc uống tránh thai kết hợp) nên chưa bảo đảm tính bền vững của Chương trình DS-KHHGĐ. Các nhà tài trợ đã ngừng viện trợ không hoàn lại các PTTT, gây ra sự thiếu hụt ngân sách dành cho hoạt động của Chương trình DS-KHHGĐ.

Nhu cầu sử dụng PTTT của số đông khách hàng ngày càng đa dạng với yêu cầu chất lượng ngày càng tăng. Đồng thời, số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản dự báo sẽ đạt đỉnh điểm vào năm 2015 và duy trì ở mức khoảng 27 triệu người cho đến năm 2025. Đây là thời điểm có số lượng người trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là độ tuổi từ 20 đến 29 đông nhất trong lịch sử nhân khẩu học Việt Nam. Vì vậy, đây là thời điểm nhu cầu PTTT lớn nhất, đòi hỏi sự đa dạng và chất lượng của sản phẩm này.

Do vậy, để giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước và tạo sự công bằng, hợp lý với khả năng và điều kiện của mỗi nhóm đối tượng sử dụng, rất cần phải chuyển đổi hành vi từ sử dụng BPTT miễn phí sang TTXH và thị trường thương mại...           
 
 (Còn nữa)
            Trung Anh
 (Theo tài liệu truyền thông của Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai,
Tổng cục DS-KHHGĐ)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC