Thông tin mới nhất về: chăm sóc sức khỏe Bác Hồ

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Chuyện kể của các thầy thuốc chăm sóc sức khỏe Bác Hồ

Chuyện kể của các thầy thuốc chăm sóc sức khỏe Bác Hồ

02/09/2019 16:35

Bảo vệ sức khỏe Bác Hồ, mong Bác trường thọ, sống lâu là ước nguyện của toàn dân. Nhiều thầy thuốc giỏi đã được Trung ương Đảng và Chính phủ tín nhiệm giao nhiệm vụ chăm lo sức khỏe Bác.

Tags: chăm sóc sức khỏe, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Toàn quốc kháng chiến, chăm sóc sức khỏe Bác Hồ