Ngày 11 Tháng 11, 2014 | 01:29 PM

Hoàng đế là hoạn quan độc nhất vô nhị lịch sử Trung Hoa

Hoàng đế là hoạn quan độc nhất vô nhị lịch sử Trung Hoa
  MỚI NHẤT

Hoạn quan may mắn có được thành tích “không tiền khoáng hậu” này chính là Tào Đằng, ông nội của đại gian hùng Tào Tháo.

Hoạn quan vốn là những người đàn ông được đưa vào hậu cung làm nô bộc cho Hoàng đế, vì vậy dù có nhiều hoạn quan quyền lực khuynh đảo triều chính, song không có ai dám nhòm ngó ngôi thiên tử.

Thế nhưng, trong lịch sử 3.000 năm của hoạn quan Trung Quốc vẫn có một người đường đường chính chính trở thành một Hoàng đế…

Hoạn quan may mắn có được thành tích “không tiền khoáng hậu” này chính là Tào Đằng, ông nội của đại gian hùng Tào Tháo.

Tào Đằng (tự Quý Hưng) là con thứ 3 của Tào Tiết, từ nhỏ đã bị đưa vào cung làm hoạn quan thời kỳ An đế nhà Hán.

Hoàng đế là hoạn quan độc nhất vô nhị lịch sử Trung Hoa

Ảnh minh họa

Đặng Thái hậu, mẹ An đế thấy Đằng người tuổi còn trẻ lại trung thực, thì chọn làm người hầu cho thái tử đọc sách.

Tào Đằng làm việc cẩn thận chu đáo nên rất được thái tử yêu quý, sau đó cùng kết đôi với con gái nhà họ Ngô và nhận con nhà Hạ Hầu làm con nuôi – tức là Tào Tung, cha của Tào Tháo.

Sau khi Thuận đế lên ngôi, Tào Đằng được nhận chức Trung thường thị. Làm việc hơn 30 năm đều rất cẩn thận, được hoàng đế rất ưu ái.

Tào Đằng là người trung thành, chính trực, khiêm tốn. Ông cũng nhiều lần đề cử nhân tài cho Thuận đế. Thân nhân của ông cũng không vì ông được ưu ái mà huênh hoang. Chính vì thế, Thuận đế ngày càng yêu quý Tào Đằng hơn.

Sau khi Hán Thuận đế băng hà, con trai mới vừa đầy 2 tuổi là Hán Xung Đế kế vị, chưa đầy một năm sau đã bị chết.

Hoàng đế băng hà, loạn lạc. Tào Đằng cùng các trung thần lập Lưu Trí (Hán Hoàn đế) lên ngôi.

Tào Đằng nhờ thế mà chức vị được thăng tới Đại trường thu chức vị cao nhất của hoạn quan, lại còn được phong thêm Phí đình hầu.

Sau khi Tào Đằng chết, con nuôi là Tào Tung (tức là cha của Tào Tháo) kế thừa tước vị.

Những năm cuối thời Hoàn đế Tào Tung được phong làm Tư lệ hiệu úy, đến khi Linh đế lên ngôi, lại thăng chức Đại tư nông, Đại hồng lô, quản lý các việc lễ nghi và tài chính trong nước, chức thuộc hàng cửu khanh.

Hoàng đế là hoạn quan độc nhất vô nhị lịch sử Trung Hoa

Ảnh minh họa

Thấy thế cuộc hỗn loạn, Tào Tung từ quan trở về Lạc Dương. Trên đường đi, người được giao nhiệm vụ hộ tống Tào Tung đã sai binh lính giết chết Tào Tung, cướp đi tài sản và chạy về Hoài Nam.

Tào Tháo sau đó đã hai lần phát động binh mã đánh Từ Châu để trả thù cho cha của mình. Sau đó, dần dần bành trướng thế lực bản thân.

Năm 216, sau khi đánh bại Trương Lỗ trở về, Tào Tháo sai Hoa Hâm chuẩn bị và ép Hán Hiến Đế ra chiếu phong mình làm Ngụy Vương, lập con thứ hai là Tào Phi làm thế tử.

Năm 220, Tào Tháo chết Tào Phi lên ngôi quyết định lật đổ nhà Hán, chính thức lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà Ngụy.

Sau khi lên ngôi, Tào Phi truy tôn cho cha mình là Tào Tháo là Thái tổ Vũ Hoàng đế.

Rồi mãi tới khi Tào Duệ, cháu của Tào Tháo kế vị cha lên ngôi mới truy tôn cho Tào Đằng làm Cao Hoàng đế, Tào Tung làm Thái Hoàng đế.

Tới năm 264, Tư Mã Chiêu, con trai của Tư Mã Ý qua đời, con cả Chiêu là Tư Mã Viêm lên thay. Viêm phế truất Tào Hoán, cháu đời thứ 5 của Tào Tháo, xóa bỏ nhà Ngụy, xưng đế lập ra nhà Tấn, tức là Tấn Vũ đế.

Dù nhà Ngụy đã bị tiêu diệt nhưng danh hiệu của Tào Tung, Tào Đằng, Tào Tháo đều được nhà Tấn giữ nguyên.

Chính vì lý do này, Tào Đằng trở thành một trong số 6 vị Hoàng đế của nhà Tào Ngụy và cũng là hoạn quan duy nhất trong lịch sử được phong làm Hoàng đế.

Theo Phunutoday

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC