Năm học 2020 - 2021: Học phí trường “Tây”, trường dân lập tại Hà Nội lại “nhảy múa”

Tại trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội năm học 2020 - 2021 hệ Cambridge & ESL năm học 2020 - 2021 có mức thu học phí tăng nhẹ so với năm học trước, bao gồm: Tiểu học Cambridge Primary: 130 triệu đồng/năm học (năm học 2019 - 2020: 123,9 triệu đồng); Lớp 6, 7, 8, 9: 142,7 triệu đồng/năm (2019 - 2020: 126,5 triệu đồng); Lớp 10, 11: 154,8 triệu đồng/năm (2019 - 2020: 140,8 triệu đồng); Lớp 12: 158,5 triệu đồng/năm (2019 - 2020: 144,1 triệu đồng). Nếu phụ huynh đóng theo năm sẽ được giảm 5%.

Ngoài ra có các khoản thu khác (tính theo năm học), ở cấp tiểu họ bao gồm: Phí ghi danh: 1,050 triệu đồng; Phí giữ chỗ: 10,5 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ phát triển trường: 10 triệu đồng; Tiền ăn: 18 triệu đồng; Tiền xe (nếu đăng ký): 22 triệu đồng; Tiền nội trú (nếu đăng ký): 10,05 triệu đồng/tháng. Đối với cấp THCS và THPT, ngoài phí ghi danh (2,1 triệu đồng), tiền ăn (21,5 triệu đồng), các khoản còn lại cùng mức với cấp tiểu học. Các khoản này chưa bao gồm tiền đồng phục, SGK, đồ dùng học tập...

Năm học 2020 - 2021: Học phí trường “Tây”, trường dân lập tại Hà Nội lại “nhảy múa” - Ảnh 1.

Học phí và các khoản phí tại trường Việt Úc - Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Trường Quốc tế Anh Việt (Hà Nội) cũng vừa thông báo các khoản thu cho năm học 2020 - 2021. Theo đó, khi nộp đơn đăng ký, phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại 3,5 triệu đồng. Sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng phí tuyển sinh không hoàn lại 47,2 triệu đồng. Phụ huynh chỉ đóng phí tuyển sinh một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường.

Phụ huynh còn được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc 35,4 triệu đồng trước khi học sinh nhập học. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại với điều kiện khi phụ huynh gửi thông báo bằng văn bản tới trường 90 ngày trước khi học sinh xin ngừng học. Học phí năm học 2020 - 2021 của trường Quốc tế Việt Anh như sau: Lớp 1  đóng 369 triệu đồng/năm; lớp 6 đóng 374,4 triệu đồng/năm; lớp 10 đóng 449,5 triệu đồng/năm; lớp 12 đóng 489,9 triệu đồng/năm.

Năm học 2020 - 2021: Học phí trường “Tây”, trường dân lập tại Hà Nội lại “nhảy múa” - Ảnh 2.

Bảng phí năm học 2020 - 2021 tại trường Quốc tế Anh Việt - Hà Nội.

Trường song ngữ khác cũng có mức học phí "khủng" là Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội. Học phí năm học 2020 - 2021 như sau: Tiểu học song ngữ (142,520 triệu đồng); THCS song ngữ lớp 6 - 8 (164,170 triệu đồng), lớp 9 (171,320 triệu đồng); THPT song ngữ lớp 10, 11 (189,430 triệu đồng), lớp 12 (197,670 triệu đồng); THPT song bằng lớp 10AD (243,640 triệu đồng); THPT Quốc tế Hoa Kỳ: 394,560 triệu đồng.

Theo quy định của nhà trường, các trường hợp đóng sớm sẽ được giảm từ 3 - 6%. Ngoài học phí, học sinh trúng tuyển sẽ phải đóng các khoản phí khác như: Phí ghi danh, xếp lớp: 2 triệu đồng; Dịch vụ bán trú: lớp 1, 2, 3 (23,980 triệu/năm), lớp 4, 5 (26,4 triệu/năm), THCS, THPT (34,1 triệu đồng/năm); Phí xây dựng và phát triển trường: 15 triệu đồng. Ngoài ra còn tiền đồng phục, SGK, giáo trình, học liệu, học phẩm và dịch vụ đưa đón.

Năm học 2020 - 2021: Học phí trường “Tây”, trường dân lập tại Hà Nội lại “nhảy múa” - Ảnh 3.

Học phí cao nhất năm học 2020 - 2021 tại trường Wellspring Hà Nội là gần 395 triệu đồng/năm học.

Còn tại Trường Song ngữ quốc tế HANOI Academy, năm học 2020 - 2021, học sinh trúng tuyển sẽ phải có các khoản đóng như sau: 

Các khoản phí nộp 1 lần: Phí ghi danh: 3,5 triệu đồng; Phí đặt cọc: 10 triệu đồng. Học phí tiểu học: 107,5 triệu đồng/năm; Lớp 6 - 8: 122,7 triệu đồng/năm; Lớp 9: 122,7 triệu đồng/năm; Lớp 10 - 12: 142,8 triệu đồng/năm.

Học sinh còn phải đóng thêm quỹ phát triển trường: 10 triệu đồng; Tiền học liệu từ lớp 1 - 8 (đóng theo năm học): 5 triệu đồng, lớp 9 - 12: 8 triệu đồng; Tiền ăn (theo năm học): Tiểu học: 25,74 triệu đồng; THCS, THPT: 31,9 triệu đồng. Đồng phục: Tiểu học: 5,22 triệu đồng; THCS, THPT: 5,48 triệu đồng. Phụ huynh nếu lựa chọn dịch vụ đưa đón từ 2,65 triệu đồng/tháng - 2,95 triệu đồng/tháng. Học phí CLB ngoại khóa từ 5 - 10,8 triệu đồng/năm.

Quang Anh