VIDEO: Chuyên gia bày cách chọn thực phẩm an toàn và chế độ ăn hợp lý trong mùa dịch

VIDEO: Chuyên gia bày cách chọn thực phẩm an toàn và chế độ ăn hợp lý trong mùa dịch - Ảnh 1.

VIDEO: Chuyên gia chỉ cách chọn thực phẩm an toàn và chế độ ăn hợp lý trong mùa dịch

Thực hiện: Lê Bảo - Mai Nguyễn