Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 1.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 2.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 3.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 4.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 5.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 6.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 7.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 8.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019 - Ảnh 9.

Chương trình Vòng tay nhân ái

Báo Gia đình và xã hội (Giadinh.net.vn)